Partnerbericht

Werken aan vrede in Colombia

“We zijn het verplicht aan onze kinderen, dat we hen een waardig en sterk Colombia doorgeven,” reageert CGT leider Julio Roberto Gomez. “Maar we eisen ook dat de gijzelaars worden vrijgelaten en dat terroristische aanslagen onmiddellijk stopgezet worden. 

Alleen onder die voorwaarden kunnen de onderhandelingen succes hebben en leiden tot de vrede waar de Colombianen al zo lang op wachten.

De Colombiaanse vakbondsorganisatie CGT steunt het vredesproces met guerilla-organisatie FARC, dat recent van start is gegaan. Half oktober beginnen de eerste gesprekken in Oslo.

“Het is de grondwettelijke plicht van elke regering om te streven naar vrede. Vrede is een basisvoorwaarde voor economische en sociale ontwikkeling,” benadrukt Julio Roberto Gomez.

Fatsoenlijk werk

“Tegelijk met de vredesdialoog moet de regering programma’s opstarten voor het stimuleren van fatsoenlijk werk, gezondheidszorg voor alle Colombianen en sociale woningbouw voor de allerarmste gezinnen, basis en voortgezet onderwijs voor de lagere en middenklassen van de bevolking.
.
“De overheid moet zich ook inzetten voor herstel van de landbouwsector en op steun voor de kleine boeren.”, vervolgt de vakbondsleider. ” Zij zijn te lang vergeten onder het geweld waaronder het land al meer dan 50 jaar lijdt.”

Laten we onze kinderen een sterk en waardig Colombia doorgeven

De voorzitter van de CGT roept alle Colombiaanse werknemers, de politiek, het leger en de politie op, om president Juan Manuel Santos te steunen bij deze nieuwe poging om de voorwaarden voor vrede te scheppen door dialoog met de guerrilla. ” We zijn het verplicht aan onze kinderen. Laten we hen een waardig en sterk Colombia doorgeven.”

Vakbondswerk is gevaarlijk werk in Colombia. Vorig jaar werden 35 mensen vermoord vanwege hun vakbondsactiviteiten. Op 7 oktober is het Werelddag voor Fatsoenlijk Werk. CNV Internationaal steunt het werk van de CGT in Colombia en vraagt dit jaar speciaal aandacht voor de rechten van werkenden daar. 

Steun Julio Roberto Gomez en zijn inzet voor de bescherming van arbeids- en mensenrechten in Colombia!

Doe mee met de twitteractie en stuur President Santos een tweet met deze tekst:     

 

 @juanmansantos Proteja los derechos laborales en su país