Partnerbericht

Werk voor jongeren in Senegal

Jeugdwerkloosheid is een enorm probleem in Senegal. Er is te weinig werk en als je een opleiding volgt is het lastig om een geschikte stageplek te vinden. Dit zorgt er voor dat veel jongeren worden uitgebuit en in de informele sector belanden, waar afspraken over een eerlijk salaris, veilig werk of ziekteverlof veelal ontbreken.

De lokale partnervakbond UDTS van CNV Internationaal komt op voor de belangen van jongeren op de arbeidsmarkt. Zo ontwikkelde de bond samen met de overheid en werkgevers een actieplan voor veilige stageplaatsen en betere mogelijkheden voor omscholing. UDTS ontwikkelde een digitaal loket, waar vraag en aanbod -van stageplekken- bij elkaar komen. Jongeren doen werkervaring op en leggen interessante contacten. Dit vergroot hun kansen op een veilige baan en een loon om van te kunnen leven. Met behulp van vloggers maakt de bond jongeren bewust van hun rechten. Ook geeft de bond trainingen over solliciteren en het schrijven van een goed c.v. Met leiderschapstrainingen leren jongeren hoe zij nog beter kunnen opkomen voor de belangen van hun generatie, bij werkgevers en politiek.

Hier vind je meer informatie over het werk van CNV Internationaal in Senegal.