Kortom, zoals het CNV hier in Nederland 'Plezier in werk' stimuleert. Zo werken vakbondsorganisaties ook op mondiaal niveau aan beter werk. Werkgelegenheid, rechten, bescherming en sociale dialoog vormen daarvoor de basis. Veel meer dan nu moeten mondiale organisaties dat opnemen in hun economisch en sociaal beleid. Dat betreft zowel ontwikkeling en welzijn als de regulering van handel, investeringen en financiën.

Vrouwen en jongeren de dupe
Vooral voor jongeren zijn de afgelopen 10 jaar zijn de vooruitzichten op een normale, vaste baan sterk verslechterd. En het zijn vooral vrouwen die terechtkomen in de slechtst betaalde banen. Waar ze bovendien op allerlei manieren uitgebuit worden. Vooral vrouwen kampen daardoor met armoede. Als actiepunten noemen de vakbondsorganisaties daarom ook: het recht van vrouwen op werk, kinderopvang en bescherming van moeders.

Thys pleit voor samenhang
Volgens Willy Thys, algemeen secretaris van het WVA 'ontbreekt het nu aan samenhang bij de aanpak van problemen rond werk wereldwijd. Werknemers en werkzoekenden overal ter wereld zijn daar de dupe van.' Regeringen moeten gezamenlijk en consistent werken aan oplossingen,' benadrukt Thys.

U-bocht IMF en Wereldbank
De gezamenlijke vakbondskoepels willen dat internationale instellingen prioriteit geven aan 'decent work' (fatsoenlijk werk) voor iedereen. Dat betekent een complete U-bocht in het beleid van Wereld Bank en IMF. De vakbondskoepels willen die omkeer bereiken door een sterkere rol van de VN arbeidsorganistie ILO op het internationale toneel.

CNV Internationaal en 'decent work'
Ook CNV Internationaal is bezig met fatsoenlijk werk. Medewerker Lieke Ruimschoot onderzoekt om te beginnen wat partnerorganisaties van CNV Internationaal in Afrika, Azië en Latijns-Amerika nu doen om 'decent work' te bevorderen.

Lees de gezamenlijke verklaring van de mondiale vakbondsorganisaties

www.cnvinternationaal.nl

 

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer