Het zijn met name jongeren die door de economische crisis worden getroffen: in 2009 waren er in twee jaar tijd 10,2 miljoen jonge werkzoekenden bij gekomen, de grootste stijging sinds bijna twintig jaar.

 

De ILO wijst erop dat steunmaatregelen door regeringen grotere sociale en economische crises hebben afgewend, maar dat er miljoenen mannen en vrouwen zijn die nog steeds zonder werk, uitkering of sociale bescherming zitten.

 

Verduurzamen handelsketens juist nu
In een eerste reactie zei waarnemend CNV-voorzitter Bert van Boggelen dat overheden daadkracht moeten tonen: "We hebben gezien dat banken overeind zijn gehouden door overheden. Juist nu is het belangrijk om in te zetten op afspraken voor eerlijke wereldhandel en om het verduurzamen van handelsketens krachtig te stimuleren. Dit biedt structureel oplossingen voor economische ontwikkeling, zowel in het westen als in ontwikkelingslanden."

 

In bijna dertig ontwikkelingslanden steunt CNV lokale vakbonden die voor werknemers opkomen. "Zij voelden de crisis meteen," aldus Van Boggelen. "Nog voordat er ook maar één westerse bank was omgevallen."

 

Vraag kledingindustrie keldert
Naaiateliers in Centraal- en Oost-Europa zagen vorig jaar de vraag naar kostuums uit West-Europa met 60 procent dramatisch kelderen. Ook in Latijns-Amerika zijn massa-ontslagen gevallen in de kledingindustrie. In het West-Afrikaanse Benin leidde de forse daling van de katoenprijs tot een vrije val van de exportinkomsten en grote werkloosheid.

 

www.cnvinternationaal.nl

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer