Partnerbericht

Wereldvoedseldag 16/10 – Biobrandstof schendt voedselrecht inheemse volkeren

Sprekers :
Amilton Lopes: Guarani-Kaiowá (Nhanderu Marangatu community)
Egon Heck: CIMI (Conselho Indigenista Missionaro)
Jonia Rodrigues: FIAN Brazilië

Gebrek aan land
Uit onderzoeken van o.a. FIAN blijkt dat monoculturen van suikerrietplantages, bestemd voor bio-ethanol, de grootste bedreiging vormen voor de sociale situatie van de Guarani-Kaiowá. Terwijl de suikerrietplantages explosief groeien, worden de claims om teruggave van gronden aan de Guarani-Kaiowá genegeerd. Internationale steun voor de casus is van groot belang volgens Gudrun Muller, projectcoördinator van de FIAN campagne Face Hunger Act Now: “De Guarani-Kaiowá zijn 90% van hun gronden kwijt, terwijl voor de komende jaren tientallen ethanol stokerijen en één miljoen hectare voor suikerrietplantages zijn gepland in Mato Grosso do Sul. De trage vooruitgang van de Braziliaanse regering bij de teruggave van land aan de inheemse gemeenschappen is een duidelijke schending van het mensenrecht op voedsel.” Amilton Lopes: “De voedselhulppakketten van de regering zijn geen oplossing voor de toekomst; we weigeren om afhankelijk te zijn van liefdadigheid, terwijl de landbouwgronden steeds verder in beslag genomen worden door suikerrietplantages. Onze eigen grond, dat is ons echte voedselpakket.“

Felle kritiek ‘schoon’ bio-ethanol
De Europese tour is een felle reactie op de lobbytour van de Braziliaanse minister van Energie, André Correa do Lago, waarin hij op 6 oktober j.l. in Den Haag sprak over schoon bio-ethanol. Op dit moment is de bio-ethanol productie verre van schoon. Noch voor het milieu, noch voor het sociale klimaat. De Braziliaanse autoriteiten zijn verplicht om eerst het mensenrecht op voedsel te garanderen, voordat er verder wordt geïnvesteerd in de biobrandstof sector.

Hoogste hongercijfer ooit
De casus illustreert een wereldwijd probleem. Het aantal honger lijdende mensen is volgens de FAO (Food and Agriculture Organisation) wereldwijd opgelopen tot 923 miljoen, het hoogste aantal ooit, terwijl landbouwgronden steeds meer gebruikt worden om de booming biobrandstof business te voeden. Gebrek aan land is één van de belangrijkste, en vergeten, oorzaken van de voedselcrisis. Het mensenrecht op voedsel wordt hiermee geschonden.

Uitnodiging: http://www.fian-nederland.nl/01/agenda.html

www.fian-nederland.nl
fian@fian-nederland.nl

FIAN-Nederland (Foodfirst Information & Action Network) is een internationale mensenrechtenorganisatie die zich inzet voor het verwezenlijken van het recht op voedsel wereldwijd.