Partnerbericht

Wereldvoedseldag -1 Miljard mensen met honger – Wie heeft de macht over het wereldvoedselsysteem?

Voor de eerste keer in de geschiedenis heeft het aantal ondervoede mensen in de wereld het tragische getal van 1 miljard overschreden. Het gat tussen beloftes en de realiteit wordt groter nu blijkt dat de internationale gemeenschap en nationale regeringen de millenniumdoelen van de Wereldvoedseltop nog lang niet gerealiseerd hebben. Het is duidelijk dat het beheer van het wereldvoedselsysteem moet worden aangepast om op een effectieve manier honger en de oorzaken daarvan te overwinnen.


De WATCH, die beschikbaar is in drie talen, is een gezamenlijke uitgave van een werkgroep van mensenrechtenorganisaties, maatschappelijke bewegingen en ontwikkelingsorganisaties. De werkgroep voor de WATCH 2009 bestaat uit Brot für die Welt, de interkerkelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking  ICCO en FIAN International als auteurs.

Op 16 oktober 2009 zal de WATCH aangeboden worden aan minister Gerda Verburg van LNV door FIAN Nederland en ICCO. Dit zal gebeuren op een bijeenkomst in Utrecht in het kader van Wereldvoedseldag. Meer informatie: www.wereldvoedseldag.nl

De WATCH is een op de praktijk gebaseerd monitoring instrument. In het thematische deel van de WATCH staan bijdragen van deskundigen, o.a. de Speciale VN-Rapporteur over het Recht op Voedsel, Olivier De Schutter. Deze gaan over het garanderen van de voedselveiligheid in de wereld. Het nationale en regionale deel van de WATCH laat zien wat het recht op voedsel te maken heeft met de productie van biobrandstoffen, armoede en het recht op land in landen als Brazilië, India en Kenia. De WATCH presenteert rapporten over de stand van zaken van de implementatie van het recht op voedsel, van Benin tot Zambia, en geeft informatie over initiatieven als het Zero Hunger Program in Nicaragua.

Als een jaarlijks terugkerende publicatie probeert de WATCH een platform te bieden aan mensenrechtenexperts, betrokken burgers, maatschappelijke bewegingen, journalisten en wetenschappers om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren hoe recht-op-voedsel werk het best gedaan kan worden in verschillende omstandigheden.

Uitgebracht door Brot für die Welt, ICCO, FIAN International. Beschikbaar in het Engels, Spaans, Frans, 72 pagina’s, met CD, verkrijgbaar bij FIAN Nederland, ICCO en op:

http://www.fian.org/resources/documents/rtfn-watch/right-to-food-and-nutrition-watch-2009

Contact:

Gudrun Muller,  Tel. 0614020434, fian@fian-nederland.nl

www.fian-nederland.nl                                  

www.wereldvoedseldag.nl