Mancala is de verzamelnaam voor een bordspel dat wordt gespeeld in grote delen van Afrika, Azië en Amerika. De vorm van de borden, de spelregels en het gebruik van Mancala verschillen per gebied. Het bordspel heeft verschillende namen zoals Wari, Bao, Dakon en Owela.

Mancala wordt gespeeld op een bord van twee of vier rijen met kuiltjes en een groot aantal zaden, schelpen of steentjes. De winnaar is diegene, die de meeste zaadjes heeft bemachtigd. De regels van het spel variëren en zijn soms over grote afstanden verspreid. Zowel mannen, vrouwen als kinderen spelen Mancala. Het spel wordt meestal met twee, maar soms ook met drie spelers of in teamverband gespeeld. Soms is het een gezelschapsspel om de tijd aangenaam door te komen en soms zijn er serieuze kampioenschappen. Tegenwoordig wordt het ook op de computer gespeeld.

In de tentoonstelling zijn fraai uitgevoerde speelborden en sfeervolle foto’s te zien, die de verspreiding en het gebruik van Mancala illustreren. Maar het leukste van de tentoonstelling is dat iedereen ook zelf een spelletje kan wagen. De tentoonstelling is samengesteld door gastconservator Alex de Voogt van de Universiteit van Leiden. Er zijn bruiklenen uit zijn privé-collectie en van het Wereldmuseum Rotterdam.

Activiteiten

3 juli Levend Mancala
Woensdag 3 juli zal ’s middags vanaf 14.00 uur een groot “Levend Mancala” worden opgevoerd.
Het is de eerste keer dat er in de wereld een poging wordt gedaan om dit dynamische en soms ook ingewikkelde spel levend te spelen. Levend Mancala vindt plaats in de Lichthal van het KIT Tropenmuseum. Alle belangstellenden zijn van harte welkom: om te kijken, mee te denken en vooral om mee te spelen. Gastconservator Alex de Voogt geeft uitleg en instructie.

7 en 8 september Speel het spel!
Speel het spel!’ is een presentatie van Mancala speelborden gemaakt door groep 7 van basisschool ‘De Kraal’ en twee groepen 7 van de ‘Dapperschool’. De leerlingen hebben de tentoonstelling Mancala, een wereldspel bezocht en kennis gemaakt met het spel. Naar aanleiding van deze tentoonstelling hebben de kinderen een eigen spelbord gemaakt. Deze worden toegevoegd aan de tentoonstelling, in het weekend van het Rode Loper Festival in Amsterdam-Oost (7 & 8 september).

Levend Mancala
Iedereen ( jong en oud) kan deelnemen. Woensdag 3 juli. Start vanaf 14.00 uur in de Lichthal van het KIT Tropenmuseum. Aan deelname zijn geen extra kosten verbonden.

Speel het spel!
In het weekend van 7 en 8 september: presentatie in de tentoonstelling van zelfgemaakte spelborden door leerlingen van Amsterdamse basisscholen.

adres, data en entreeprijzen

Mancala, een wereldspel
De tentoonstelling staat vanaf 29 maart t/m 8 september 2002 in het KIT Tropenmuseum.
Het museum is dagelijks geopend van 10.00 -17.00 uur, Linnaeusstraat 2, Amsterdam.

Toegangsprijzen KIT Tropenmuseum:
Kinderen 0-5 jr. gratis, 6-17 jr. Euro 3,40, Stadspas Euro 1,15, MJK gratis.
Volwassenen: Euro 6,80, Stadpas Euro 2,25, Rabo/NS kaart Euro 3,40, MJK gratis.
Amsterdam Stadspashouders krijgen bij inlevering van de juli / augustus cheque gratis toegang.

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer