Partnerbericht

Wereldburgerfestival: Zelf werken aan de Millenniumdoelen

Het festival kent een gevarieerd programma met informatie, internationale ontmoetingen, wereldmuziek en ontspanning in het groen. Er zijn podiumgesprekken met socioloog professor Schuyt (Volkskrantcolumnist en winnaar van de Van Praagprijs van het HumanistischVerbond), filosoof professor Kunneman, (voorzitter van de Humanistische Alliantie en hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistitiek), Margreeth de Boer voorzitter van het platform voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, tevens Ambassadeur van het Humanisme´) en Lodewijk de Waal (voormalig voorzitter van FNV en ook ´Ambassadeur´). Daarna kunnen deelnemers een achttal workshops volgen. Thema's in de workshops zijn o.a. Nederlanders als wereldburger 'na Van Gogh', basisonderwijs of kinderarbeid?, maatschappelijk verantwoord ondernemen en 'kosmopolitische vriendschap' als levenshouding. De workshops worden georganiseerd door humanistische organisaties, verenigd in de Humanistische Alliantie.

Verder staan op het programma de presentatie van boeken over maatschappelijk verantwoord ondernemen en over educatie tot wereldburger. Er komt een internationale inleider, ook sprekers uit India en Zuid-Afrika presenteren hun ervaringen. Als begin van een jaarlijkse traditie ontvangen leerlingen uit het humanistisch vormingsonderwijs (HVO) op deze dag voor het eerst een certificaat als wereldburger, uitgereikt door Jeroen Kramer van Het Klokhuis. Hivos geeft informatie over de Millenniumdoelen en financiert het festival.

Het festival vindt plaats op Landgoed De Horst in Driebergen.

De entree is € 10, – inclusief informatie, lunch, drankjes en busvervoer vanaf NS-station Driebergen. De entree is gratis voor kinderen, jongeren en studenten.

Meer informatie over de Millenniumdoelen, de Humanistische Alliantie en
het programma vind je op www.human.nl.
Telefonische inlichtingen zijn te verkrijgen via 030-2390189.