Partnerbericht

Wel een wet voor je bureau, maar niet voor een dickpic

In de Arbowet staat dat werknemers veilig en verantwoord hun werk moeten kunnen doen. Zo is bijvoorbeeld vastgesteld hoeveel giftige stoffen je maximaal mag inademen. Er zijn zelfs regels over de breedte, diepte en hoogte van je bureau. Vreemd toch, dat er geen besluit is dat stelt hoe jouw werkgever moet handelen wanneer jij een dickpic of ander ongepast bericht krijgt van een collega?

 

Het lijkt erop dat hier binnenkort verandering in gaat komen. Er was een Nederlands #metoo schandaal bij the Voice en Ajax voor nodig om dit thema op de politeke agenda te krijgen, maar het is zover. Deze maand start Mariëtte Hamer voor een periode van drie jaar als regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Haar rol is het aanjagen van dit thema en concrete plannen maken voor cultuurverandering. Hoe gaat Hamer dit aanpakken en wat kán ze doen?

 

Hamer eerste vrouwelijke regeringscommissaris

Maar eerst, wat doet een regeringscommissaris eigenlijk? Een regeringscommissaris wordt ingezet om specifieke beleidsproblemen extra aandacht te geven. Zo hadden we bijvoorbeeld een commissaris voor onze Delta en startte Arre Zuurmond dit jaar als regeringscommissaris Informatiehuishouding naar aanleiding van de Toeslagenaffaire. Zuurmond zette zich al in voor openbare beslisnota’s en snellere afhandeling van Wob-verzoeken. Mariëtte Hamer zal de eerste vrouwelijke regeringscommissaris zijn. Dit voorjaar presenteert zij een concept actieplan. Concrete maatregelen die Hamer in de media noemt gaan vooralsnog met name over wat er gebeurt ná een incident. Denk aan onderzoek naar de weinige meldingen en strengere wetgeving rondom klachtenprocedures en vertrouwenspersonen.

 

Wat moet Hamer wel en juist niet doen?

Wat kan Hamer doen om verandering te realiseren? Is wetgeving de juiste manier om seksueel grensoverschrijdend gedrag aan te pakken? Aan welke andere oplossingen moet Hamer denken? En wat moet ze juist niet doen? Heeft de overheid eigenlijk wel ‘recht van spreken’ gezien de eigen problemen? Daarover gaan we tijdens Politieke Praat met elkaar in gesprek. Praat je mee?

 

Praat mee op 12 april tijdens Politieke Praat!

Politieke Praat is een veilige plek waar vrouwen onder elkaar kunnen praten over actuele, politieke thema’s. Praat mee op dinsdag 12 april 20:00 – 21:00.

 

Meld je hier gratis aan!

 

Artikel geschreven door Wies Oudshoorn, moderator Politieke Praat van Meer Vrouwen in de Politiek