De leden van de jury zijn bekend! Het zijn..

Voorzitter van de Stichting Duurzame Samenleving Papua (SDSP), dhr. Wouter Bronsgeest;
Voorzitter van de Stichting Inca Educa, dhr. Geert Hoogeboom;
Penningmeester van Stichting Water voor Leven, dhr. Hans Kramer.

Deze vakjury zal de binnenkomende wedstrijdformulieren gezamenlijk beoordelen.

Stichtingen die overwegen om mee te doen, krijgen de komende weken een klein steuntje in de rug..Via de website van BIS zullen er wat voorbeelddocumenten worden verstrekt, zoals een voorbeeld van een beleidsplan en een jaarverslag. Houd daarom de website in de gaten. Ook via twitter berichten wij u hierover!

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer