Gisteren organiseerde WECF een bijeenkomst van deskundigen in het Europees Parlement, gedurende de voorbereiding van parlementariërs op de stemming over een herziening van een twintig jaar oude Speelgoed Veiligheid Richtlijn. De schaduw rapporteur van de commissie die belast is met het voorstel over de nieuwe richtlijn zei: 'We zijn blij dat u deze informatieve bijeenkomst georganiseerd heeft, tot nu toe zijn er meerdere bijeenkomsten geweest over deze herziening, maar geen enkele was gericht op het belang van kinderen en hun gezondheid.'

 

De voorgestelde richtlijn zal nog steeds kankerverwekkende chemische stoffen in speelgoed toelaten, met een aantal uitzonderingen. Dr. Brügemann van de Duitse TÜV zei: 'Kankerverwekkende chemische stoffen horen niet thuis in speelgoed, om onze kinderen te beschermen zouden we een volledig verbod op CMR-stoffen in speelgoed moeten hebben.' Hier voegde hij aan toe: 'Het toestaan van een concentratie van CMR's tot 0,1%, zoals wordt genoemd in het voorstel, is nog steeds duizend keer hoger dan de wettelijke limiet voor de verpakking van voedingsmiddelen zoals staat in de Voedsel Richtlijn. Deze nieuwe Speelgoed Richtlijn is dus een stap terug. Deze stoffen zijn zo extreem gevaarlijk, dat ik ze niet eens zou toestaan aan mijn tweedejaars universiteitsstudenten om mee te experimenteren in de klas. Hoe kunnen we onze kinderen dit dan laten aanraken en mee laten spelen?!'

 

Dr. Henrik Leffers, hoofd van de afdeling Groei en Reproductie aan het Universitair Ziekenhuis van Kopenhagen, kwam met resultaten uit medisch onderzoek waaruit blijkt dat babyjongetjes die in de baarmoeder tijdens de zwangerschap in aanraking zijn geweest met ftalaten, een hormoon verstorende chemische stof problemen aan hun testikels of penis ontwikkelen, zoals hypospedias. Dr. Leffers voegde hieraan toe: "Vandaag de dag wordt al 8% van de baby's geboren via een kunstmatige bevruchting, omdat het aantal spermacellen drastisch afneemt. Vooral in Finland, waar de mannen tot voor kort goede spermacellen hadden, zien we in de afgelopen jaren de sterkst ooit waargenomen daling van spermacellen. Toen hun moeders twintig jaar geleden zwanger moet er iets zijn gebeurd. Een mogelijke verklaring is dat hun zonen werden blootgesteld aan ftalaten. Ftalaten zijn te vinden in tal van producten, we zijn erdoor omgeven, en vooral in speelgoed zijn ze zeer gebruikelijk".

 

Europese Parlementsleden zijn bezorgd, maar informatie ontbreekt

 

Sascha Gabizon, international directeur van WECF zei: " We hebben deze bijeenkomst georganiseerd omdat we als ouders zeer bezorgd zijn over de speelgoedschandalen van de afgelopen jaren. Alleen al vorig jaar moesten 18 miljoen stukken speelgoed teruggenomen worden, waaronder ook speelgoed met het CE-merk. Ouders denken vaak dat het speelgoed veilig is als het dit keurmerk draagt, maar dat is niet het geval aangezien hier geen controle op bestaat. In één zaak had de Chinese fabrikant lijm verwisseld met een kalmerend middel, waardoor veel kinderen opgenomen moesten worden in het ziekenhuis. Sommig speelgoed, zoals scubidu touwtjes, bleken 40% ftalaten te bevatten."

Tot op de dag van vandaag bestaat er geen gezamenlijk Europees keurmerk systeem. Hierdoor kunnen ouders geen weloverwogen keuzes kunnen maken en dus speelgoed vermijden dat hun kinderen schade toe kan brengen. Eva Eiderström, directeur van de Eco keurmerk afdeling van de Swedish Society of Nature Conservation zei: "In ons werk met producenten en consumenten zien we dat de laatste twintig jaar de producenten blij zijn als je ze strikte en duidelijke regels oplegt, daarom moeten allergene geurstoffen volledig worden uitgesloten. Allergieën voor parfums behoudt je je leven lang; wanneer je het eenmaal hebt, groeit je er nooit overheen." Eiderström en Bruggeman pleitten beide voor het gebruik van het voorzorgsprincipe. Als het niet zeker is dat het volledig vrij van schadelijke stoffen is, mag het niet op de markt worden gebracht: "Voor de gezondheid van onze kinderen moet de speelgoed richtlijn minstens even strikt zijn als de Europese Voedsel richtlijn, omdat speelgoeddeeltjes af kunnen breken en ingeslikt kunnen worden."

Sascha Gabizon eindigde met een pleidooi voor strengere regelgeving: "Na twintig jaar hebben we nu de kans om een verbod in te stellen op alle gevaarlijke chemische stoffen in het speelgoed van onze kinderen. Zeker in het geval van speelgoed, dat geen essentieel product is, dat we niet nodig hebben om te overleven, moeten we eisen dat het onze kinderen niet ziek kan maken. Daarom moeten alle CMR's (carcinogene en mutagene stoffen en stoffen met schadelijke invloed op de voortplantingsorganen) volledig worden uitgesloten, zonder uitzondering. Speelgoed is niet gemaakt om te overleven, het moet leuk zijn. De gezondheid van onze kinderen is essentieel!"

Informatie voor de pers:

Meer informatie over de herziening van de Europese Veiligheidsrichtlijn voor Speelgoed en WECF's standpunt hierin  is te vinden in de officiële Position Paper van WECF, zoals die is uitgedeeld aan leden van het Europese Parlement http://www.wecf.eu/english/articles/2008/08/toys-eventbrussels.php

Sascha Gabizon, Internationaal Directeur WECF, + 49-1728637586

Chantal van den Bossche, Press Officer +31-6 2812 9992, chantal.vandenbossche @ wecf.eu

Women in Europe, +31 30 2310300, wecf@wecf.eu, www.wecf.eu

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer