Tijdens drie debatten zullen belangrijke vragen aan de orde worden gesteld. Hoe  kunnen initiatieven van pioniers op lokaal niveau verbreed worden , hoe kunnen deze gaan leiden tot duurzamer omgaan met  energie en water , tot duurzame landbouw en duurzame veilige consumentenproducten. Vertegenwoordigers van financiële instellingen worden gevraagd om  mee te praten  hoe investeringen, kredieten  beter kunnen worden gericht op het ondersteunen en stimuleren van de  lokale duurzame initiatieven. Overheden wordt gevraagd hoe zij barrières kunnen wegnemen en stimulansen kunnen bieden.

 

Noreena Hertz

De inleidende key note speech zal worden gegeven door  Professor  Noreena Hertz, de bekende Britse econome en auteur, verbonden aan de Universiteit van Cambridge en gastprofessor van de Erasmus Universiteit.  Zij zal tijdens de conferentie een kritische analyse en inspirende visie geven op de fundamentele oorzaken van de huidige recessie en hoe deze crisis de weg naar een duurzamere wereld kan versnellen.  Minister Cramer heeft toegezegd haar visie te geven op de kansen die in de crisis ontstaan voor de groene economie. Marjan Minnesma, directeur van Urgenda, neemt deel aan het debat over de weg naar een duurzame economie en Andy Schroeter, directeur van Sunlabob en winnaar van de Sasakawa duurzaamheidprijs (UNEP), zal vertellen hoe ook de allerarmsten zich licht uit zonnenenergie kunnen veroorloven, wanneer we de juiste instrumenten inzetten. Vanzelfsprekend zal op deze dag speciale aandacht worden gegeven aan de rol die vrouwen vervullen bij het stimuleren van duurzame innovatie.

 

Achteruit kijken en vooruit blikken

Aan het slot van dit lustrumcongres neemt WECF afscheid van haar voorzitter Marie Kranendonk, oprichtster en 15 jaar lang de drijvende kracht achter het groeiende netwerk en verwelkomt de nieuwe voorzitter Christine von Weizsaecker. Marie Kranendonk, voorheen directeur van het Landelijk Milieu Overleg, stond 15 jaar geleden aan de basis van de – als een resultaat van de Rio conferentie – mede door haar opgerichte stichting Women in Europe for a Common Future – WECF. Zij werd voorzitter van de organisatie en werkte mee aan de ontwikkeling van projecten met vrouwengroepen in Oost en West Europa. De activiteiten van WECF richten zich op milieuproblemen en duurzame alternatieven, waarbij de verbetering van gezondheidseffecten en het vinden van praktische en betaalbare oplossingen een uitgangspunt zijn.

De nieuwe voorzitter van WECF, Christine von Weizsäcker, is bioloog. Ze nam deel aan de onderhandelingen over de Conventie over Biodiversiteit (CBD) en het Protocol van Cartagena inzake Bioveiligheid. Ze was onder andere werkzaam voor: Ecoropa (Europees netwerk over milieu, democratie en mensenrechten), mede-oprichter van de VBD-Alliance (internationale alliantie van NGO’s die de onderhandelingen van het VN-Verdrag inzake biologische diversiteit en het Protocol van Cartagena behartigt. Ze is lid va  het Raadgevend Comite voor Duurzame Ontwikkeling van de Protestantse Kerken in Duitsland, lid van het Raadgevend Comite van de Federatie van Duitse wetenschappers en ze was lid van het Wetenschappelijk Raadgevend Comite voor de Bescherming van de consument en voedselveiligheid van het Duitse Ministerie van Voedselvoorziening, Landbouw en Consumentenbescherming.

 

Waar: Den Haag, Theater Concordia, Hoge Zand 42

Wanneer: woensdag 10 juni 2009, registratie vanaf 9:30, opening 10.00 uur, afsluiting met een feestelijke borrel vanaf 18:00

Over WECF
WECF is een netwerkorganisatie bestaande uit meer dan 100 vrouwen- en milieuorganisaties in veertig landen in Europa en de EECCA regio (Oost-Europa, Kaukasus en Centraal-Azi ë) die gezamenlijk werken aan duurzame ontwikkeling, bescherming van gezondheid en milieu en armoedebestrijding. Met ons projectwerk ontwikkelen we praktische en betaalbare oplossingen op het gebied van chemicaliën, sanitatie, energie en voedselproductie. Met ons beleidswerk brengen we de perspectieven van vrouwen voor het voetlicht op Europees,VN, nationaal en internationaal niveau.

 

Meer informatie:

 

Perskaarten kunnen worden aangevraagd via 15jaar@wecf.eu  

Het volledige programma voor de dag is te vinden op onze website: www.wecf.eu

 

Mocht u zelf niet aanwezig kunnen zijn:

Tijdens de dag zal er worden gefilmd door een filmploeg. DVD’s met gefilmd materiaal kunnen ter plekke worden aangemaakt en files kunnen digitaal doorgestuurd kunnen worden. Beeldmateriaal van het lustrumcongres is na 6 uur via feeds en You Tube beschikbaar.

 

Voor meer informatie hierover, over het werk van WECF, over het lustrumcongres en voor interviewaanvragen met WECF oprichter Marie Kranendonk of de nieuwe voorzitter Christine von Weizsaecker kunt u contact opnemen met: Chantal van den Bossche, persvoorlichter WECF, +31-6 2812 9992, chantal.vandenbossche@wecf.eu.

Het profiel van Marie Kranendonk vindt u als bijlage bij dit persbericht op de wecf website www.wecf.eu. Het profiel van de nieuwe voorzitter Christine von Weiszaecker is te vinden op deze pagina op de wecf website.

 

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer