Partnerbericht

WECF prominent aanwezig tijdens Wereld Water Forum in Istanbul

WECF neemt deel aan het Vijfde Wereld Water Forum met een delegatie van 20 lidorganisaties. WECF leden en staf zijn uitgenodigd om te spreken tijdens de verschillende debatten en symposia gewijd aan ‘het recht op water en sanitatie’ en ‘de effecten van klimaatverandering’ en om deel te nemen aan ministeriele ronde tafels. Een lidorganisatie van WECF, Katachel uit Afghanistan, is zelfs genomineerd voor de prestigieuze Kyoto Water Prijs. Daarnaast organiseert WECF in samenwerking met de "UN-Water Gender and Water Tasforce" twee side events

 

Economische crisis biedt kans

"Met grote technologische oplossingen zullen we er niet komen als het gaat om het halen van millenniumdoel 7. Met nog maar vijf jaar te gaan zullen we moeten werken aan geintegreerde oplossingen en vooral in samenwerking met vrouwen, op alle niveau’s" aldus Sascha Gabizon, directeur van WECF.

De sleutel tot het probleem ligt dan ook, volgens WECF, in het bieden van oplossingen die de lokale bevolking zelf kan uitvoeren en handhaven en die betaalbaar en veilig zijn. De Ecosan toiletten die WECF bouwt voor scholen en kleine dorpen, beschermen niet alleen het drinkwater, maar produceren bovendien waardevolle mest, die de boeren kosten bespaart en een grotere oogst oplevert. ligt De economische crisis kan daarom ook de kans bieden om met weinig geld te werken aan efficiënte oplossingen voor de allerarmsten.

 

Het werk van het genomineerde Katachel in Afghanistan is zo’n voorbeeld van een kleinschalige, duurzame en vooral betaalbare oplossing. In Noord-Afghanistan zijn inmiddels al zo’n 400 ecosantoiletten gebouwd waardoor de gezondheid en het leefmilieu in de regio enorm is verbeterd, naast een nieuwe school, nieuwe drinkwaterputten, een nieuwe brug en ondersteuning voor boeren bij duurzame landbouw en uitvoering van een gezondheids- en hygiene project. Women in Europe for a Common Future (WECF) werkt samen met de Afghaanse organisatie Katachel aan verbetering van water, sanitatie en gezondheid in de provincie Kunduz in het noorden van Afghanistan. Nederlands ontwikkelingsgeld wordt hier zeer praktisch besteed aan de wederopbouw van Afghaanse dorpen.

 

Veilige en betaalbare toiletten voor iedereen
Het ontbreken van fatsoenlijke sanitatie is niet alleen in de derde wereld een probleem, ook in sommige delen van Europa. "In landen als Roemenië en Bulgarije heeft bijna veertig procent van de bevolking geen toegang tot schoon drinkwater. Circa 20 miljoen Europeanen hebben geen toilet tot hun beschikking. Dit is onaanvaardbaar en brengt grote gezondheidsrisico’s met zich mee", zegt Margriet Samwel, water coördinator van WECF.

 

Het WECF programma tijdens het Wereld Water Forum omvat de volgende evenementen:

 

Op maandag 16 maart organiseert WECF in samenwerking met de UN-Water Gender and Sanitation Taskforce een speciale sessie gewijd aan Gender, Water en Sanitatie van 14.30 uur tot 19.00 uur. Tijdens deze sessie zal WECF partner Central Asian Alliance for Water haar activiteiten en resultaten presenteren. Aanwezig in het publiek zullen zijn o.a. ministers uit Turkije, India, Ethiopië en Oeganda en Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Willem-Alexander, voorzitter van UNSGAB.

 

Op dinsdag 17 maart organiseert wordt mede door WECF een Europese middag georganiseerd waarin Sanitatie in de Europese Regio centraal staat, en waar de Europese Commissie aan deelneemt.

 

Wereld Water Forum

Het Vijfde Wereld Water Forum wordt van 16 tot en met 22 maart door de Turkse regering en de Wereld Water Raad in het Sütlüce Congres- en Cultureel centrum en Feshane Congrescentrum georganiseerd en heeft als thema Bridging Divides For Water. Tijdens het Forum zullen naar verwachting 20.000 deelnemers met elkaar in dialoog gaan over de watercrisis, plannen presenteren en ervaringen delen ten behoeve van een oplossing. In totaal vindt er op het Forum in honderden sessies dialoog plaats over thema’s als financiering, klimaatverandering en eco-systemen.
Het Forum is een initiatief van de Wereld Water Raad en wordt om de drie jaar georganiseerd.

 

WECF

WECF is een netwerkorganisatie bestaande uit meer dan 100 vrouwen- en milieuorganisaties in veertig landen in Europa en de EECCA regio die gezamenlijk werken aan duurzame ontwikkeling, bescherming van gezondheid en milieu en armoedebestrijding. Met ons projectwerk ontwikkelen we praktische en betaalbare oplossingen op het gebied van chemicaliën, sanitatie, energie en voedselproductie. Met ons beleidswerk brengen we de perspectieven van vrouwen voor het voetlicht op Europees,VN, nationaal en internationaal niveau.

WECF Documenten:

 

Brochure over Gender & Sanitatie: "Making Sustainable Sanitation work for women and men – integrating a gender perspective into sanitation initiatives" is nu te downloaden

 

Film: Veilige Sanitaire voorzieningen – een recht van iedere EU-burger

In samenwerking met Earth Forever Bulgaria en Rapsode France heeft WECF een film gemaakt om duidelijk te maken dat iedere EU burger recht heeft op veilige sanitaire voorzieningen.  De film toont hoe lokale en betaalbare oplossingen, die de bevolking zelf kan uitvoeren en handhaven, ook nog eens betaalbaar en veilig zijn. Sommige oplossingen, zoals de Ecosan toiletten die WECF bouwt, beschermen niet alleen het drinkwater, maar produceren bovendien waardevolle mest, die de boeren kosten bespaart en een grotere oogst oplevert. De film is zowel beschikbaar in het Engels als in het Nederlands

 

 

Meer informatie over WECF’s activiteiten in Istanbul

 

Voor meer informatie en / of foto’s kunt u contact opnemen met:
Margriet Samwel, Water coördinator WECF, + 49-17 17 11 4262
Sascha Gabizon, Internationaal Directeur WECF, + 49-1728637586
Chantal van den Bossche, Press Officer +31-6 2812 9992, chantal.vandenbossche @ wecf.eu
Women in Europe, +31 30 2310300, wecf@wecf.eu, www.wecf.eu

Wereld Water Forum http://www.worldwaterforum5.org/