Razvan Stoica uit Roemenie heeft recentelijk zowel in Duitsland als Nederland enige bekendheid gekregen. Hij won in september 2008 een internationaal concours voor jonge violisten in Salzburg en kreeg als prijs, van de Bank of Austria, een Stradivarius viool in bruikleen. Hij wordt op de piano begeleid door zijn zuster Andreea Stoica, eveneens een zeer begaafd musicus. De beide musici verlenen belangeloos hun medewerking aan dit concert, evenals de organisatoren. Ook de Martinus kerk wordt gratis ter beschikking gesteld. De gehele opbrengst van het concert is bestemd voor ondersteuning van arme Roma families in een Roemeens dorp.  Aan allen die het concert bijwonen wordt een bijdrage gevraagd om duurzaam dakbedekkingsmateriaal te kopen voor het vervangen van de slechte, lekkende daken in het Roma dorpje Prislop. Dit zal met name een belangrijke verbetering zijn voor de gezondheid van de kinderen.

 

Armoede in Europa: het verhaal van het dorp Prislop

Tot het moment dat je het met eigen ogen ziet, kun je je het gewoonweg niet voorstellen; extreme armoede binnen de Europese Unie. Maar in Prislop, Roemenië, een kleine Roma nederzetting van ca.120 kleine huisjes, leven de mensen in barre omstandigheden. Prislop ligt in Transsylvanië, niet ver van Sibiu, geïsoleerd van andere dorpen. Juist in dorpen als Prislop zorgt een kleine verbetering in de levensomstandigheden al voor een enorm verschil.       

De kleine huisjes in het dorp, die bestaan uit hooguit een of twee kamers, zijn gemaakt van houten palen en bedekt met een laag leem. De daken van de meeste huisjes zijn bedekt met asfaltpapier; een enkel huisje met dakpannen. De Roma in Prislop leven van het maken en verkopen van bezems of het verzamelen en de huis aan huis verkoop van paddestoelen en bessen. Van die verdiensten kun je je familie niet onderhouden, laat staan dat er geld is voor onderhoud. Daarbij zijn de straatverkopers in Sibiu niet meer zo gewild. De huisjes verkeren darom in zeer slechte staat; lekkende daken, een vochtige ondergrond, gebroken ramen en gaten in de muren.

 

Wat WECF al deed

Met een eerste donatie door Nederlandse particuleren van 2200 euro zijn kortgeleden 10 van de 80 lekkende daken gerepareerd. Voor een huisje zijn minimaal 20 golfplaten nodig voor dakbedekking. Een plaat kost ca 12 euro en heeft een garantie van 25 jaar. De huiseigenaren verrichten de reparaties zelf.

Het geven van een nieuw dak aan deze mensen betekent het doorbreken van de vicieuze cirkel van armoede. Kinderen kunnen hun huiswerk maken. Ze zullen gezonder zijn, kunnen regelmatiger naar school, zijn wellicht in staat om vervolgonderwijs te volgen en misschien werk te vinden. Alle donaties, de volle honderd procent, gaan rechtstreeks naar de daken van Prislop. Voor 12 euro kunnen we een golfplaat kopen. Voor het bedekken van een dak hebben we 20 golfplaten nodig.

 

Mocht u meer informatie willen hebben over het concert of over het project in Prislop, neem dan contact op met WECF. Ook voor vervoer vanaf het NS-station naar de kerk waar het concert plaatsvindt kunt u zich opgeven via wecf@wecf.eu

 

WECF

WECF is een netwerk van zo’n 100 organisaties in West en Oost Europa, de Kaukasus en Centraal Azië die gezamenlijk werken aan duurzame ontwikkeling, bescherming van gezondheid en milieu en armoedebestrijding. WECF helpt vrouwen om hun woonomgeving gezonder en duurzamer te maken. WECF ontwikkelt samen met deskundigen en wetenschappers praktische oplossingen voor problemen rondom gezondheid en milieu.  WECF stimuleert daarnaast participatie van vrouwen bij besluitvorming op lokaal, nationaal en internationaal niveau en spreekt overheid en politiek aan op ingewikkelde problematiek.

 

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie over het werk van WECF en het concert kunt u contact opnemen met:

–           Marie Kranendonk, organisator van het benefietconcert en oprichtster van WECF,            +31-6.53556941

–           Chantal van den Bossche, persvoorlichter WECF, tel: +31-6.28129992,    

–           Women in Europe, +31 30 2310300,  wecf@wecf.euwww.wecf.eu,       

 

Over het dorp Prislop is ook meer te zien in onze film " Veilige Sanitatie – Een recht voor iedereen’  http://www.youtube.com/watch?v=GHWW_yqq6Y8

 

Link naar prisloppagina: http://www.wecf.eu/english/projects/12-romania-prislop.php

http://www.wecf.eu/english/articles/2008/11/roofing-prislop.php

 

 

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer