Partnerbericht

WECF organiseert badeendjes inruilactie in Leidsche Rijn

Het is vaak moeilijk te bepalen wat er precies in speelgoed, of in dit geval een badeendje, zit. In tegenstelling tot voedsel of cosmetica bestaat er geen gezamenlijk Europees keurmerk voor speelgoed. En ook onbreekt op de verpakking informatie over de gebruikte stoffen. Hierdoor kunnen ouders geen weloverwogen keuzes kunnen maken en speelgoed vermijden dat hun kinderen schade toe kan brengen. Bezorgde ouders kunnen op dit moment alleen vertrouwen hun eigen zintuigen en op het woord van de fabrikant. WECF wil meer aandacht voor het feit dat we vaak niet weten wat we kopen en of speelgoed misschien wel chemische stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid en het milieu.

KOM OP WOENSDAGMIDDAG 9 SEPTEMBER JE OUDE BADEENDJE RUILEN BIJ DE BAKFIETS VAN WECF!

Iedereen in Leidsche Rijn met een badeendje in de badkamer wordt opgeroepen om deze te komen inruilen voor een – door de producent – gegarandeerd PVC- en ftalaten vrije gele badeend!’ Ruil je BADEENDJE in op de dag van de Duurzaamheid!

Tijd: 12.00- 17.00, locatie: Leidsche Rijn

Veel speelgoed bevat gevaarlijke stoffen, ook badeendjes. wecf zet zich in voor de vervanging van deze stoffen. op de dag van de duurzaamheid kun je daarom je oude badeendje komen inwisselen voor een gratis nieuwe; beter voor jou en beter voor het milieu.

Over WECF

WECF is een netwerkorganisatie bestaande uit meer dan 100 vrouwen- en milieuorganisaties in veertig landen in Europa en de EECCA regio (Oost-Europa, Kaukasus en Centraal-Azië) die gezamenlijk werken aan duurzame ontwikkeling, bescherming van gezondheid en milieu en armoedebestrijding. Met ons projectwerk ontwikkelen we praktische en betaalbare oplossingen op het gebied van chemicaliën, sanitatie, energie en voedselproductie. Met ons beleidswerk brengen we de perspectieven van vrouwen voor het voetlicht op Europees,VN, nationaal en internationaal niveau.

Over Een Veilig Nest

De website van Veilig Nest biedt allerlei praktische tips voor de babykamer. Veilig Nest is een initiatief van Women in Europe for a Common Future (WECF). Een Veilig Nest, in het Engels Nesting, is een unieke website die door WECF (Women in Europe for a Common Future) in het leven is geroepen om jonge ouders door het oerwoud van keuzes waaraan consumenten van babyproducten tegenwoordig worden blootgesteld en beslaat een hele fase uit een kinderleven

Meer weten?

Lees: www.eenveilignest.nl of www.wecf.eu

Of kijk: http://www.wecf.eu/english/publications/2009/nestingvideo.php

Voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Chantal van den Bossche, persvoorlichter WECF, 030-2310300, chantal.vandenbossche@wecf.eu

1. Ongeboren baby’s en kinderen vormen een kwetsbare groep. Vanwege hun lage lichaamsgewicht en snelle stofwisseling zijn jonge kinderen veel kwetsbaarder voor schadelijke chemische stoffen dan volwassenen. Daarnaast zijn al hun organen nog volop in ontwikkeling en hebben ze smallere luchtwegen en een kleiner longcapaciteit, wat ervoor zorgt dat zij relatief gezien een veel grotere dosis vervuilers inademen dan volwassenen. Hun huid is vijf keer zo dun als die van volwassenen, waardoor ingrediënten van schadelijke stoffen veel sneller in hun lichaam doordringen. Producten die het leven gemakkelijker en aangenamer zouden moeten maken, zoals bijvoorbeeld speelgoed en verzorgingsproducten, zorgen op die manier zelfs voor een groter gezondheidsrisico. Voor meer informatie lees het rapport "Safeguarding future generations"

2. WECF protesteerde in november met de campagne " Spelbrekers – Weg met giftig speelgoed! tegen het voorstel voor de nieuwe Europese Speelgoed Richtlijn. Het Europees Parlement stemde 16 december 2008 in met het voorstel. Volgens WECF, Women in Europe for a Common Future, werd hiermee een historische kans gemist om de gezondheid van kleine kinderen te kunnen beschermen. In samenwerking met het platform Bewuste Ouders werd in het voorjaar een Speelgoedwijzer uitgebracht.U kunt de Speelgoedwijzer downloaden als pdf van www.wecf.eu. Ook kunt u een gedrukt exemplaar van de Speelgoedwijzer aanvragen via wecf@wecf.eu.

3. Woensdag 9 september 2009 is de Dag van de Duurzaamheid. Op 9.9.9 bruist het van de grote en kleine duurzame activiteiten door het hele land, op allerlei locaties. De actie-organisatie Urgenda wil op deze dag laten zien dat er al een brede duurzaamheidsbeweging is en nodigt iedereen uit om mee te doen door op deze site een activiteit aan te melden. Je mag zelf bepalen wat voor activiteit je rondom het thema duurzaamheid organiseert. Urgenda wil laten zien dat het kan, dat duurzaamheid niet alleen hard nodig, maar ook leuk en inspirerend is. Meer info is te vinden op www.dagvandeduurzaamheid.nu