WECF besloot, om aandacht te vragen voor dit probleem, daarom haar medewerking te verlenen aan de nieuwe waterwikipedia AKVO.org.Akvo biedt ruimte aan de steeds groter wordende vraag naar (duurzame) kleinschalige projecten op het gebied van water en sanitatie.

De site is een online Wikipedia voor kennisuitwisseling over water en sanitaire voorzieningen wereldwijd. Daarnaast kunnen via de site donaties gedaan worden aan waterprojecten in ontwikkelingslanden. Hiermee levert de Nederlandse watersector een actieve bijdrage aan het realiseren van één van de milleniumdoelstellingen van de Verenigde Naties: een halvering van het percentage mensen in ontwikkelingslanden dat geen duurzame toegang heeft tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen.

Donateurs kunnen projecten zoeken en achteraf bekijken hoe het project loopt. De resultaten worden namelijk in de vorm van korte omschrijvingen, foto's en filmpjes door lokale initiatiefnemers op de site gezet. Via de nieuwe website www.akvo.org zullen in 2008 al 50 kleine projecten uit worden gevoerd in Oost Europa, Africa en Azie met het doel om daar de bevolking duurzaam van drinkwater en sanitaire voorzieningen te kunnen voorzien. WECF hoopt met haar deelname aan akvo.org het bewustzijn over gebrek aan sanitatie in met name Oost-Europa, Centraal-Azië en de Kaukasus te verhogen.

Voor meer informatie en / of foto's kunt u contact opnemen met:
Margriet Samwel, Water coördinator WECF, + 49-17 17 11 4262
Sascha Gabizon, directeur Internationale WECF, + 49-1728637586
Chantal van den Bossche, Press Officer +31-6 2812 9992, chantal.vandenbossche @ wecf.eu
Vrouwen in Europa, +31 30 2310300, wecf@wecf.eu, www.wecf.eu
 
Meer informatie over AKVO
Akvo contactpersoon: Peter van der Linde, p.vanderlinde@nwp.nl tel: 015 215 1728  

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer