Partnerbericht

WECF brengt Ecofeministische Kieswijzer #ecofeministscorecard

Hoe scoren de politieke partijen als het op ecofeministische thema’s aankomt?

Morgen, donderdag 23 mei, vinden de Europese Verkiezingen plaats. Om je te helpen bij het bepalen van je keuze heeft WECF een ecofeministische kieswijzer  gemaakt, waarbij  naar een aantal specifieke onderwerpen is gekeken die wij als feministisch milieunetwerk belangrijk vinden.

Op de website van WECF International vinden kiezers scores van tien Nederlandse partijen op acht ecofeministische kwesties. Bijvoorbeeld #PeriodPower, waarbij we hebben gekeken of partijen aandacht hebben voor het belang van betaalbare menstruatieproducten zonder schadelijke stoffen. En bijvoorbeeld in hoeverre partijen zich inzetten voor het uitbannen van microplastics en het realiseren van een rechtvaardige energietransitie waarbij aandacht is voor de genderdimensie.

Daarnaast hebben we gekeken of partijen iets willen doen aan de ondervertegenwoordiging van vrouwen in besluitvorming. “Juist nu rechts-conservatieve partijen macht winnen in Europa is het voor feministische mannen en vrouwen van belang om te gaan stemmen. We kunnen deze verkiezingen niet overlaten aan mensen die voor vrouwen vooral een rol achter het aanrecht zien, of aan klimaatontkenners,” aldus Kirsten Meijer, directeur van WECF in Nederland.

Op de Ecofeministscorecard zijn de uitslagen te zien van tien partijen, na bestudering van hun partijprogramma’s. Het gaat om D66, CDA, VVD, SP, PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie, PVV en ChristenUnie-SGP. Welke politieke partij krijgt een rode, oranje of groene score?  Uit de kieswijzer blijken grote verschillen.

Naast een kieswijzer voor Nederland en Europa, hebben we inmiddels ook ecofeministische kieswijzers voor Zweden, Duitsland, Frankrijk, Portugal, Ierland en Spanje. Helaas konden we niet alles behandelen, maar we we zien deze kieswijzer, de #ecofeministscorecard vooral als een startpunt om op een andere manier naar partijprogramma’s te kijken.  Het platform met de verschillende Europese Ecofeministische kieswijzers is hier te vinden: www.wecf.org/ecofeministscorecard/

We hebben de afgelopen jaren baanbrekende milieucampagnes gezien. In Nederland hadden we de Klimaatmars, Europawijd Greta Thunberg’s #fridaysforfuture, de #imadeyourclothes anti-fast fashion campagne en de #breakfreefromplastic beweging. Jonge vrouwen hebben zich in enorme aantallen gemobiliseerd voor deze milieuproblemen, maar er is nog veel te doen de komende tijd.

De Europese Verkiezingen 2019 zijn jouw volgende kans om op te komen voor gelijkheid, klimaat en onze gezondheid. Wij, bij WECF, besloten om het jargon in al die partijmanifesten en beleidsverklaringen door te spitten en je een kieswijzer te brengen die specifiek let op zowel gelijkwaardigheid als duurzaamheid.

We hopen dat de #ecofeministsscorecard een middel is dat door veel feministen in Europa zal worden gebruikt. Ook Greta Thunberg is klein begonnen en zij heeft ons heeft laten zien dat enorme impact worden bereikt door collectieve actie.

#ecofeministscorecard

https://www.wecf.org/ecofeministscorecard/

https://www.wecf.org/wp-content/uploads/2019/05/Ecofeminist-scorecard-Netherlands-UPDATED.pdf

“Juist nu rechts-conservatieve partijen macht winnen in Europa is het voor feministische mannen en vrouwen van belang om te gaan stemmen".