De Nederlandse versie van de website is al sinds begin dit jaar online. Met de Engelse versie wordt voorzien in een dringende behoefte van de partners om goed geïnformeerd met de alliantie te kunnen samenwerken.

Samenwerken aan een betere toekomst

Together4Change werkt samen in een alliantie bestaande uit International Child Support, Wilde Ganzen, SOS Kinderdorpen en Wereldkinderen. Het doel van de samenwerking is zich de komende vijf jaar gezamenlijk in te zetten voor het verbeteren van de situatie van kinderen,jongeren en de gemeenschappen om hen heen in diverse ontwikkelingslanden. De strategie van de alliantie is te investeren in mensen zodat zij zelf hun eigen ontwikkeling in de richting van economische en sociale verandering kunnen opzetten.

 

Nederlandse site: www.together4change.nl

Engelstalige site: http://www.together4change.nl/index-English.php

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

 

International Child Support

Manon Sluijter, Coördinator Draagvlak & Communicatie

0341 271090 / Manon.sluijter@ics.nl

 

International Child Support

International Child Support (ICS) is een Nederlandse ontwikkelingsorganisatie die zich richt op kinderen en jongeren in de plattelandsgebieden van Afrika en Azië. ICS wil dat álle jongens en meisjes kind kunnen zijn in een veilige leefomgeving. Centraal staat dat zij zichzelf ontplooien tot sterke persoonlijkheden en zo ontsnappen aan armoede. ICS bestaat al sinds 1980. Kijk voor meer informatie op www.ics.nl

 

SOS Kinderdorpen

SOS Kinderdorpen zorgt er al 60 jaar voor dat kinderen die er alleen voor staan kunnen opgroeien in een liefdevol gezin. Met onze unieke gezinsgerichte aanpak krijgen ruim 410.000 kinderen in 132 landen verspreid over de hele wereld een solide basis om zich te ontwikkelen tot kansrijke en zelfstandige volwassenen. Kijk voor meer informatie op www.soskinderdorpen.nl

 

Wereldkinderen
Wereldkinderen komt op voor de rechten en het welzijn van kwetsbare kinderen in ontwikkelingslanden die bui­ten de beschermende omgeving van hun familie dreigen te vallen of gevallen zijn. Ze richt zich op het vergroten van de capaci­teit om kinderen in familieverband in hun eigen omgeving te laten opgroeien. Wanneer er voor het kind in het geboorteland geen reële bestaansmogelijkheden bestaan in een gezin of gezinsvervangende situatie, ziet Wereldkinderen interlandelijke adoptie als een goede, verantwoorde keuze. Het belang van het kind staat daarbij voorop. Wereldkinderen bestaat sinds 1971. Kijk voor meer informatie op www.wereldkinderen.nl

 

Wilde Ganzen

Wilde Ganzen wil zowel hier in Nederland als daar in ontwikkelingslanden zoveel mogelijk mensen en middelen mobiliseren om met kleinschalige projecten de armoede in ontwikkelingslanden te bestrijden. Wilde Ganzen stelt met deze projecten al ruim vijftig jaar kansarme mensen in staat om samen te bouwen aan een kansrijke toekomst. Kijk voor meer informatie op www.wildeganzen.nl

 

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer