Partnerbericht

Watersnoodramp vereist kindgerichte noodhulp

Extreme regenval in Jakarta (Indonesië) en Santa Cruz (Bolivia) heeft er de afgelopen weken voor gezorgd dat honderdduizenden kinderen en hun families dakloos zijn geworden en gebrek hebben aan voedsel en schoon drinkwater. Aardverschuivingen hebben woningen, wegen en voorzieningen verwoest. Als gevolg van de gebrekkige infrastructuur en het gebrek aan voedsel, water en medische voorzieningen dreigen voornamelijk kinderen slachtoffer te worden van uitdroging en ziektes als diarree en cholera.

De (internationale) noodhulp schiet vaak te kort wanneer het gaat om de primaire en emotionele behoeftes van kinderen. Daarom richt ontwikkelingsorganisatie Plan zich naast de eerste overlevingsbehoeften van kinderen, zoals schoon drinkwater, voedsel, onderdak en primaire gezondheidszorg ook op (trauma)verwerking en het bieden van veiligheid.

Plan Indonesie probeert scholen in Jakarta die door de overstromingen zijn beschadigd weer open te stellen om de schoolgaande kinderen zo snel mogelijk weer de mogelijkheid te geven om de draad op te pakken en zo regelmaat in het leven te bieden. Verder creëert Plan speciale kindvriendelijke locaties voor kinderen, waar ze kunnen bijkomen van hun ervaringen. Daarnaast zijn drie gezondheidsposten opgezet om gezondheidszorg te bieden. Ook rijdt Plan rond om duizenden kinderen en volwassenen van schoon water te voorzien en zo het uitbreken van besmettelijke ziekten te helpen voorkomen.

Lokale medewerkers van Plan Bolivia hebben de schade opgenomen in de omgeving van Santa Cruz. Er is grote behoefte aan voedsel, dekens en communicatiemiddelen, omdat de regen de bestaande verbindingen heeft vernield. Het ziekenhuis el Torno is ernstig beschadigd. Door de regenval stroomde vervuild water door de gangen en ziekenzalen, waardoor medicijnen en andere cruciale hulpmiddelen verloren gingen. Plan probeert het ziekenhuis zo snel mogelijk operationeel te maken. Ook moeten wegen worden hersteld om de, van de buitenwereld afgesloten, kinderen en hun families hulp te kunnen bieden.

Laat het leven van de kinderen in Indonesië en Bolivia niet in het water vallen. Plan Nederland roept iedereen te storten op giro 8800 ten behoeve van 'getroffen kinderen watersnoodramp' of via www.plannederland.nl.

www.plannederland.nl