Onderwerpen in India Nu 155/156:

  • Toegang tot water, een internationaal mensenrecht
  • Water en 'verantwoorde import' van natuursteen
  • Dorpsbewoners en Coca Cola strijden om toegang tot water
  • Watermanagement in Chennai
  • De wereldwatertoren lekt! Smeltende gletsjers
  • De Yamuna rivier, bron van leven en dood

Water is een onvoorstelbaar belangrijk onderwerp geworden in de huidige mondiale politieke economie. Ook in India zijn de sociaal-economische en politieke gevolgen van de dreigende watercrisis al jaren merkbaar. Terwijl de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) eisen dat India haar water verregaand privatiseert, eisen de Verenigde Naties juist dat het recht op water een zelfstandig mensenrecht wordt. Het Wereld Natuur Fonds presenteerde recentelijk een rapport over het hoge tempo waarin de Himalayaanse gletsjers smelten. India staat ernstige overstromingen gevolgd door ernstige droogte te wachten.

In de verdeling van water worden sociaal-economisch kwetsbare groepen gediscrimineerd, waaronder de dalits in India. Toegang tot water is daarom een belangrijk internationaal mensenrechtenprobleem.

 

Een dalende grondwaterstand, afvallozingen in het water, dure irrigatie en slechte landbouwopbrengsten; overal in India leiden frisdrankfabrieken tot waterproblemen op het platteland. Een protestbeweging van dorpsbewoners in de deelstaat Uttar Pradesh pikte het niet langer en nam het op tegen een van de grootste multinationals ter wereld; Coca Cola.

 

Door efficiënter gebruik van land en water is de Indiase voedselproductie de afgelopen decennia enorm gestegen. Dankzij irrigatie kon het beschikbare water beter worden benut, maar de technologie lijkt zich nu tegen de Indiase boeren te keren. Stijging van de waterspiegel bedreigt de landbouwproductie en de bestaansmiddelen van een groot aantal boeren. Nu al is tien procent van alle geïrrigeerde landbouwgrond in India verzilt. De verwachting is dat de percelen van steeds meer boeren onbruikbaar worden in de nabije toekomst

 

Duurzaamheid is van groot belang voor de kwaliteit van water. Zogenoemde 'duurzame natuursteen' – het is vrijwel onslijtbaar – wordt in India niet bepaald duurzaam gewonnen en verwerkt. Niet alleen worden arbeidsrevchten massaal geschonden, maar voor de winning worden soms rivierlopen verlegd en bij het verwerken van graniet en andere steensoorten wordt zeer veel water gebruikt.

Hoge concentraties afvalstoffen (calcium, magnesium, etc.) komen daarbij in het grond- en drinkwater terecht.

 

 

India Nu is het enige Nederlandstalige tijdschrift over India.

Losse nummers kunnen worden besteld via 030-2321340 en kosten €3,50 inclusief porto. 

 

Abonnee worden? Meldt u aan:

  • telefonisch via 030-2321340
  • via een formulier op de website: www.indianet.nl
  • door het abonnementsgeld (€18,50 per jaar) te storten op giro 2483548 t.n.v. Landelijke India Werkgroep, Utrecht o.v.v. 'abonnement India Nu'; uw abonnement gaat dan in met het meest recente nummer.

www.indianet.nl

ARISA

ARISA

Stichting Arisa (Advocating Rights In South Asia, voorheen Landelijke India Werkgroep) ondersteunt en versterkt vanuit Nederland de …
Profielpagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer