Partnerbericht

Wat is groene technologie? En wat is de impact op mensen?

Steeds meer bedrijven werken aan een schonere toekomst. Het is niet alleen een wens, maar tegenwoordig ook een vereiste voor bedrijven om deze stappen te zetten. Toch heeft dit niet alleen impact op de wereld, maar ook op mensen. In dit artikel gaan we eerst kijken wat groene technologie precies is, welke maatregelen bedrijven nemen én wat het effect ervan op mensen is. Want niet alleen bedrijven besparen kosten en investeren in groene energie. Ook wij als mensen kunnen belangrijke maatregelen nemen!

Wat is groene technologie?

Groene technologie wordt over het algemeen gezien als een soort technologie waarbij de manier van produceren door de productieketen als milieuvriendelijk wordt gezien. Dit zijn bijvoorbeeld duurzame energiebronnen, zoals wind- en zonne-energie op het opwekken van stroom door middel van waterstromen.

Hoewel er de laatste jaren al enorm veel ontwikkelingen op dit gebied zijn geweest, is deze wereld nog steeds enorm veel in ontwikkeling. Steeds meer bedrijven gebruiken bijvoorbeeld zonnepanelen, maar het is lang nog geen standaard in de industrie. Toch zijn dit lang niet de enige maatregelen die bedrijven nemen om met meer aandacht voor het milieu te werken.

Thuiswerken

Zo zien we dat steeds meer bedrijven het toelaten dat medewerkers thuis aan de slag gaan. Maar liefst 4 op de 10 werkenden in Nederland werkte vorig jaar thuis. Niet alleen besparen zij hiermee reiskosten, het zorgt ook voor een stuk minder uitstoot, minder huur van kantoorruimtes en natuurlijk ook een betere balans tussen werk en privé. Ondanks dat het voor veel bedrijven pas ná COVID-19 op gang is gekomen, is het voor veel werknemers een belangrijk onderdeel van een nieuwe baan geworden.

Bij het remote werken is het wel belangrijk om dit veilig te blijven doen. Een van de maatregelen die veel bedrijven daarom nemen, is het investeren in een VPN. We krijgen daarbij vaak de vraag: Wat is VPN? Dit staat voor Virtual Private Network, waarbij er zowel voor medewerkers als bedrijven een aantal belangrijke voordelen zijn.

Veilig verbinding maken

Allereerst is het namelijk mogelijk voor werknemers om vanuit huis verbinding te maken met de server van het bedrijf. Hierdoor kun je vanuit huis alle documenten raadplegen die je normaal gesproken op het werk zelf zou raadplegen. Medewerkers zijn op die manier in staat om hetzelfde werk te doen, zonder dat ze daarvoor naar kantoor hoeven.

Veilig downloaden en uploaden
Een ander belangrijk voordeel is dat het downloaden en uploaden van informatie een stuk veiliger verloopt. Vandaag de dag kiezen steeds meer bedrijven er namelijk voor om gebruik te maken van Cloud services als Dropbox, OneDrive of andere services. Hier hebben alle werknemers de mogelijkheid om bestanden te uploaden en downloaden. Om ervoor te zorgen dat zowel het downloaden en uploaden veilig verloopt, mag een VPN eigenlijk niet ontbreken!

Temperatuur lager zetten

Naast dat de Nederlandse regering heeft opgeroepen om de temperatuur in huizen wat lager te zetten, is deze vraag natuurlijk ook van toepassing op de grote bedrijven. Doordat deze bedrijven vaak veel energie verbruiken, heeft dit ook direct gevolgen op het milieu! Zo wordt er niet alleen minder uitgestoten, maar bespaart het bedrijf ook enorm op de kosten.

In combinatie met deze maatregelen investeren bedrijven ook veel geld in het goed isoleren van bedrijfspanden. Hoewel de nieuwe bedrijfspanden vaak goed geïsoleerd zijn en er weinig energiebesparende maatregelen nodig zijn, is dit bij productiehallen vaak niet het geval. Deuren gaan vaak open, er is veel beweging en de warmte van machines ontsnapt snel. Door ook deze hallen beter te isoleren, kan er enorm veel stroom bespaart worden.

Verlichting vervangen

We zien daarnaast dat steeds meer bedrijven slimme led-verlichting installeren. Het slimme aspect van deze verlichting is dat deze automatisch uit gaan als er een tijd lang geen beweging is gedetecteerd. Zeker als meer mensen besluiten om thuis te werken, zien we vaak dat verlichting onnodig lang aan staat. Door deze slimme verlichting te installeren, wordt dit voorkomen.

Ondanks dat deze verlichting vaak wat duurder is, gaat deze ook nog eens een stuk langer mee. Hierdoor hoeft de verlichting minder vaak vervangen te worden, wat niet alleen kosten, maar ook productie van de verlichting bespaart.

Minder plastic gebruiken

Bij steeds meer bedrijven zien we ook dat plastic meer en meer in de ban gedaan wordt. Dit zien we bijvoorbeeld in kantines, bij de koffieautomaat of bij het printen van complete dossiers. Vaak gaan de besparing op het gebied van plastic gepaard met een besparing op het gebied van papier. Dit is natuurlijk een direct gevolg van het steeds meer online werken.

Kortom, investeren in groene energie is voor bedrijven én mensen niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Naast dat we als particulier maatregelen kunnen nemen om energie te besparen, doen bedrijven dat natuurlijk ook. Werk eens een dagje veilig thuis met een VPN, zet de temperatuur in huis wat lager of vervang je tl-verlichting voor led-verlichting. Samen maken we op deze manier de wereld een stukje groener!

Dit artikel is tot stand gekomen door GreenAds.