Partnerbericht

Wat doe je als eten te duur is?

De prijzen voor voedsel zoals rijst en graan zijn de afgelopen acht jaar wereldwijd met 75 procent gestegen. Ook al dalen de prijzen momenteel, de voedselprijzen blijven naar verwachting hoog vanwege structurele oorzaken. Voor de bijna één miljard mensen die honger lijden een regelrechte ramp. Deze gevolgen staan centraal in de activiteiten rond Wereldvoedseldag 2008. Wereldvoedseldag is een initiatief van de VN voedsel- en landbouworganisatie FAO. Op deze dag wordt in 150 landen wereldwijd aandacht gevraagd voor voedsel voor iedereen in de wereld.

Gerda Verburg en Bas Westerweel
Bas Westerweel is gastheer van het evenement, dat zich met interessante sprekers, interviews en debat richt op het algemene publiek maar in het bijzonder richt op vrouwen. Dit heeft te maken met het feit dat het merendeel van de boeren in ontwikkelingslanden vrouwen zijn. Ook op de spreekstoel staan voornamelijk vrouwen. Zo komen een Zuid-Afrikaanse boerin en Zuid-Afrikaanse journaliste vanuit de praktijk verslag uitbrengen: wat zijn de effecten van de hoge voedselprijzen op respectievelijk Afrikaanse boeren en de inwoners van Afrikaanse steden?

Minster Verburg licht het Nederlandse beleid toe. Na een uiteraard verantwoorde en lekkere maaltijd wordt gedebatteerd over oplossingen. Het evenement start om 16.00 uur en eindigt om 20.00 uur en vindt plaats in Ottone, in de binnenstad van Utrecht. Iedereen is welkom. Voor 10 euro krijg je een heerlijke buffetmaaltijd en kun je het hele programma meemaken. Kijk voor het complete programma en aanmelding op www.wereldvoedseldag.nl.

Achtergrondinformatie
De stijging van voedselprijzen heeft een aantal oorzaken. Er is jarenlang veel te weinig geïnvesteerd in de landbouw, zeker in Afrika en Azië. Daardoor konden boeren niet goed reageren op de grotere vraag naar voedsel. Die grotere vraag komt bijvoorbeeld uit landen als China en India, waar men steeds vaker vlees en melkproducten eet. Daardoor is veel meer veevoer nodig en stijgen de prijzen. Ook droogtes spelen een rol. Zo waren bijvoorbeeld de graanoogsten in Australië en Europa slecht. Maar ook de hoge energieprijzen zorgen voor hoge voedselprijzen omdat de kosten voor bijvoorbeeld kunstmest en transport omhoog gaan. Een andere reden is de vraag naar biobrandstoffen.

In Nederland merken we de gevolgen dagelijks aan de kassa van de supermarkt. We betalen meer voor onze boodschappen. Vervelend, maar de meesten van ons liggen hier niet wakker van. Anders is dat in ontwikkelingslanden. Stel je bijvoorbeeld een arm gezin in Afrika voor dat het ene jaar twintig cent voor een kilogram rijst betaalt en het volgende jaar dertig cent. Voor deze mensen, die soms tot 75 procent van hun inkomen aan voedsel besteden, is dit een regelrechte ramp. Dat betekent dus honger. Ter vergelijking: in 
Nederland besteden we slechts tien procent van ons inkomen aan eten.

Bijna één miljard mensen in de wereld lijden honger. Velen daarvan zijn kleine boeren in ontwikkelingslanden, vaak vrouwen. Je zou denken dat de gestegen voedselprijzen hogere inkomens betekenen voor boeren die graan, rijst of maïs verbouwen. Helaas komt het geld vaak bij andere schakels in de keten terecht en niet bij de boeren. Ze zijn daarnaast vaak niet in staat om hun productie te verhogen bij een grotere vraag waardoor ze weinig profiteren van de hoge prijzen.

Waar liggen de oplossingen
De oplossing van de problemen rond de hoge voedselprijzen is niet eenvoudig. Duidelijk is wel dat er meer geïnvesteerd moet worden in de ontwikkeling van een duurzame landbouwsector, speciaal in Afrika. Boeren moeten meer kansen krijgen om hun productie te verhogen en een goede prijs te krijgen voor hun producten. Maar zelf kunnen we ook een bijdrage leveren. Bijvoorbeeld door duurzaam gemaakte producten te kopen, mee te doen aan ontwikkelingssamenwerking of onze stem te laten horen in de politiek.

Organisatie
De organisatie van Wereldvoedseldag is in handen van een initiatiefgroep bestaande uit: LTO Nederland, FNV Bondgenoten, ICCO, Hivos, WNF, Nederlandse Vrouwenraad, Ministerie van Buitenlandse zaken, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Wageningen Universiteit en Research Centre. De activiteiten worden uitgevoerd door communicatieadviesbureau Schuttelaar & Partners.

www.wereldvoedseldag.nl