In een gesprek bij de ontwikkelingsorganisatie Cordaid benadrukt de heer Shkirat dat het ‘not done’ is om met landen in een conflictsituatie wapendeals te sluiten. In het geval van Israël verwijst hij naar een campagne in Amerika waar actie wordt gevoerd tegen de levering van Amerikaanse wapensystemen aan Israël die vervolgens gebruikt worden tegen Palestijnse burgers. “Levering van wapens is nu het verkeerde signaal en versterkt alleen de spiraal van geweld in het Midden Oosten. De wapenwedloop wordt zo bevorderd.”

Twee weken geleden hebben Cordaid, Pax Christi Nederland en het IKV al uiterst bezorgd gereageerd op het voornemen van Staatssecretaris Van Hoof van Defensie om anti-tank raketten van het Israëlische bedrijf Rafael te kopen. Gezien de nauwe banden, vooral op het gebied van training en simulatie, tussen Rafael en het Israëlische leger (IDF) is hier geen sprake van een gewone zakelijke transactie. De suggestie van kamerleden dat het hier gaat om een transactie, vergelijkbaar met de import van bloemen uit Israël, is misplaatst en misleidend.

Cordaid, IKV en Pax Christi vinden dat transacties in de sfeer van defensie met een partij in het conflict op dit moment onacceptabel zijn. Daarnaast zijn Cordaid, IKV en Pax Christi van mening dat aankoop van deze wapensystemen, gezien de betrokkenheid van dit bedrijf bij het Israëlisch – Palestijns conflict haaks staat op het recent geformuleerde mensenrechtenbeleid, waarbij de Nederlandse overheid een bredere integratie binnen het buitenlands beleid voorstaat met een grotere nadruk op uitvoering.

Het staakt-het-vuren dat zowel Israël en de Palestijnse Autoriteit hebben afgekondigd, is zeer fragiel en zal zijn kracht nog moeten bewijzen. In het licht van het excessieve geweld dat het IDF de afgelopen maanden heeft ingezet tegen de Palestijnse burgerbevolking en de voortgaande spanning in de regio is dit niet het juiste moment om met Rafael in zee te gaan. Daarmee steunen Pax Christi, IKV en Cordaid het standpunt van D66, Groen Links en de SP dat pleit voor uitstel van de aankoop.

Cordaid

Cordaid1

Cordaid

Profielpagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer