Partnerbericht

Waarom word je toch zo gelukkig van compassie?

Zet je actief in voor andere organisaties en word gelukkig? Compassie is de emotie die ontstaat wanneer je lijden bij anderen waarneemt. Maar het is meer. Want je gaat er bewust mee aan de slag. Vanuit een bewuste levenshouding voel je een sterk verlangen om dat lijden te helpen verlichten. Wetenschappelijk onderzoek heeft al vaker aangetoond dat het beoefenen van compassie je gelukkiger maakt. Wil je weten wat de voordelen zijn?

Compassie is een vorm van liefdadigheid die je in staat stelt je persoonlijke kracht te verdiepen. Maar wat heb je er nu echt aan?
  1. Met compassie werk je aan verbeterd welzijn: Compassie is in verband gebracht met meer geluk, levenstevredenheid en minder symptomen van depressie en angst.
  2. Wil je relaties verbeteren? Je inzetten voor anderen kan diepere banden met mensen bevorderen en relaties verbeteren, wat leidt tot meer gevoelens van saamhorigheid en sociale steun.
  3. Verhoogde veerkracht: Het is aangetoond dat het beoefenen van compassie je helpt veerkrachtiger te worden en beter om te gaan met stress en tegenslag.
  4. Ook goed voor je gezondheid! Onbaatzuchtige inzet voor je medemens heeft een positieve impact op lagere niveaus van stresshormonen en ontstekingen, die in verband worden gebracht met een reeks fysieke gezondheidsproblemen.
  5. En wat dacht je van verbeterde empathie en relativering? Compassie leidt ertoe dat je ervaringen van anderen beter begrijpt. Je kunt je beter tot deze mensen verhouden en dat resulteert in meer empathie. Het is verhelderend en waardevol om dingen vanuit het perspectief van anderen te zien.
  6. Op naar een prosociale samenleving: Compassie moedigt mensen aan om op een meer prosociale manier te handelen, zoals vrijwilligerswerk, doneren, of het helpen van anderen in nood.

Compassie als welvaart. zo noem ik het. Ga ermee aan de slag en ervaar hoe het voelt om sociaal werk te doen, vrijwilligerswerk of bijvoorbeeld te helpen bij een ramp. Op dit platform vind je genoeg inspiratie om die stap te zetten. Door compassie te cultiveren kun je een meer bevredigend leven leiden. Geef jezelf de mogelijkheid te groeien en een dieper gevoel van doel en betekenis te ervaren.