Partnerbericht

Waarom elektrisch rijden bijdraagt aan een duurzame toekomst

Duurzaamheid is en blijft natuurlijk iedere dag weer bij velen van ons hoog op de agenda staan. Vooral de uitstoot van CO2 is een heikel punt, waar we met elkaar ons steentje bij moeten dragen. Waar de één ervoor kiest om wat vaker de fiets te pakken, kiest de ander ervoor om de brandstofauto te verruilen voor een elektrische auto. Elektrisch rijden is de laatste jaren natuurlijk niet voor niets steeds populairder geworden. Maar hoe zorgt elektrisch rijden nu in de praktijk voor hete bijdragen aan een schonere en vooral ook duurzame toekomst?

Elektrisch rijden verlaagt de uitstoot van Co2

De voornaamste reden waarom elektrisch rijden bijdraagt, is door de verlaagde uitstoot van CO2. Een elektrische auto heeft namelijk geen verbrandingsmotor, waardoor er ook geen sprake is van uitstoot. Uiteraard dient de accu die in deze auto’s zit, wel opgeladen te worden. Dit kan door middel van zonne-energie, maar ook door energie dat (nog) wordt opgewekt op wat minder duurzame manieren. Om te zorgen voor een circulair geheel, is het dus aan te raden om je auto alleen op te laden op punten waarvan je zeker weet dat deze 100 % duurzaam zijn. Toch blijkt het in de praktijk voorlopig een utopie om te denken dat we allemaal elektrisch gaan rijden. Uiteraard zal dit in de toekomst het geval zijn, maar voor nu jammer genoeg nog niet.

Fossiele brandstoffen

Een groot deel van de industrie draait op fossiele brandstoffen. Dit zijn brandstoffen die, in tegenstelling tot bijvoorbeeld andere brandstoffen, niet hernieuwbaar zijn. Door op dezelfde voet verder te gaan als jaren geleden, zullen deze brandstoffen uiteindelijk opraken en de aarde daardoor uitgeput raken. Daarnaast zijn fossiele brandstoffen ook alles behalve goed voor het milieu. De schadelijke stoffen die worden uitgestoten zorgen voor vervuiling van de lucht, wat bij elektrische auto’s niet het geval is. Een ander belangrijk punt, is de afhankelijkheid van de welbekende oliestaten. Door meer en meer af te stappen van deze brandstoffen, worden we er minder afhankelijk van en is de kans op geopolitieke conflicten een stuk kleiner.

Meer dan alleen elektrisch rijden

Wanneer we denken aan de uitstoot vermindering van CO2, dan denken we voornamelijk aan de industrie en het auto rijden. Toch zien we dat de verschillende mobiliteitsoplossingen, zoals we deze ook wel noemen, verder gaan dan alleen elektrische auto’s. Ook de waterstofauto is de laatste jaren in opkomst. Of dit uiteindelijk ook hetgeen brengt wat de elektrische auto heeft weten te bewerkstelligen, dat zal de tijd moeten uitwijzen. Wat we wel weten, is dat de fossiele brandstoffen als het gaat om vervoer en transport hun beste tijd hebben gehad. Niet voor niets liggen er voorstellen om vanaf 2035 geen nieuwe brandstof auto’s meer van de band te mogen laten ‘rollen’. In hoeverre dit ook daadwerkelijk zal worden doorgezet, zal de tijd moeten uitwijzen. Belangrijk is vooral dat we ons er met elkaar van bewust zijn dat de uitstoot van CO2 moet worden gereduceerd, niet alleen door over te stappen op de elektrische auto, maar ook door de kachel ‘s avonds een uur eerder een graadje lager te zetten en wat vaker de fiets te pakken. Alleen samen kunnen we de opwarming van de aarde tegengaan!