In de overtuiging dat we alleen via samenwerking de armoede in de wereld kunnen verminderen, staat VSO niet alleen. Steeds meer ontwikkelingsorganisaties zien in dat VSO een belangrijke rol kan spelen in het realiseren van hun doelen. Wij leveren namelijk kennis die lokaal niet voorhanden is. Bovendien: doordat VSO-vakdeskundigen te midden van de lokale bevolking wonen en werken, weten ze precies wat die wel én niet wil als het gaat om het oplossen van ontwikkelingsvraagstukken.

Talentpool vol kennis en ervaring

Collega-ontwikkelingsorganisaties als UNICEF, Oxfam Novib, Cordaid en Plan werken daarom in landen in Afrika en Azië regelmatig samen met VSO in gezamenlijke projecten. Nieuw is dat VSO Nederland voor hen nu ook gericht specialisten werft én plaatst binnen hun eigen programma’s. “We hebben meer dan 25 jaar ervaring in het werven en selecteren van vakdeskundigen en beschikken over een enorm netwerk,” vertelt Joke Zwart, Recruitment Manager van VSO Nederland. “Wereldwijd heeft VSO Nederland tot nu toe meer dan 1800 mensen uitgezonden. We beschikken over een ‘talentpool’, met daarin honderden kandidaten uit Nederland, België en Duitsland. Het gaat om mensen met verschillende  kennisniveaus, die bijvoorbeeld afkomstig zijn uit de beroepsgroepen onderwijs, business management, gezondheidszorg, IT, landbouw, natuurbeheer en (eco)toerisme. Wij willen al die kennis en ervaring graag delen met onze collega-ontwikkelingsorganisaties. Per slot van rekening hebben we allemaal hetzelfde doel: een wereld zonder armoede.”

VSO selecteert specialist voor Simavi

De eerste die van VSO’s nieuwe dienst gebruikmaakt is Simavi. Deze ontwikkelingsorganisatie verbetert de gezondheid van mensen in kwetsbare gemeenschappen in Azië en Afrika op een structurele manier. Dat doen zij door te investeren in een gezonde basis:  water, wc’s, hygiëne, en gezonde zwangerschappen. De organisatie helpt bijvoorbeeld lokale partners bij het doorvoeren van verbeteringen in zaken als kwaliteit en efficiency, zodat ze betere diensten kunnen leveren. Simavi werkt in Bangladesh samen met AOSED, een lokale ngo die zich onder meer inzet voor schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. AOSED bleek meer ondersteuning nodig te hebben dan Simavi kon bieden. VSO bood uitkomst en selecteerde een specialist, die in Bangladesh een jaar lang aan de slag gaat. Organisatie-adviseur Brigitte Gemen deelt haar kennis met haar lokale collega’s, zodat zij beter in staat zullen zijn om zelfstandig te opereren en kwaliteit te leveren.

Juiste papieren en instelling

“VSO heeft in de loop der jaren een enorme expertise opgebouwd in het selecteren en trainen van vakdeskundigen,” zegt Joke Zwart. “Wij konden daardoor voor Simavi de meest geschikte vakdeskundige vinden en haar optimaal voorbereiden op haar werk.” Simavi-directeur Ariette Brouwer is tevreden met het resultaat: “VSO rekruteert vakdeskundigen met de gewenste expertise en ervaring. Dankzij VSO’s gedegen selectieprocedure, kunnen we erop vertrouwen dat Brigitte de juiste papieren en instelling in huis heeft om deze taak tot een goed einde te brengen.”

Ook voor andere ontwikkelingsorganisaties zijn onze kennis en talentpool beschikbaar. Neem voor meer informatie of een kennismakingsgesprek contact op met Joke Zwart, j.zwart@vso.nl, 030 – 2320600. 

VSO nieuw

VSO Nederland

VSO werkt aan blijvende verandering door kennis en vaardigheden te delen in de armste gebieden van Afrika en Azië. Zo bouwen we aan …
Profielpagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer