VSO en de holding groep Amtrada waar Continaf en Nedcoffee onder vallen, hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten. De organisaties willen door capaciteitsversterking zorgen voor een verduurzaming van de waardeketen voor gecertificeerde en duurzaam geproduceerde koffie en cacao. De gemiddelde productie is in kwantiteit en kwaliteit laag, terwijl de vraag naar (duurzame) producten groeit. Onderliggende oorzaken zijn het gebrek aan moderne kennis bij boeren, vergrijzing van de sector, klimaatverandering en bodemuitputting.


Wereldwijd groeit de vraag naar koffie en cacao en vooral naar duurzame en traceerbare producten. Veel van de cacao en koffie wordt geproduceerd in ontwikkelingslanden. De boeren daar beschikken vaak niet over de juiste kennis en missen toegang tot landbouw- en financiële diensten. De productie van koffie en cacao wordt vaak gekenmerkt door een lage opbrengst per hectare en lage kwaliteiten (mede hierdoor) een gebrek aan mogelijkheden om te investeren in een verbeterde productie. Jongeren in ontwikkelingslanden voelen zich, door dit onaantrekkelijke vooruitzicht, niet geroepen om koffie- of cacaoboer te worden, met als gevolg een sector die vergrijst.


De internationale ontwikkelingsorganisatie VSO biedt bedrijven een concrete invulling aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en gaat een belangrijke rol spelen in projecten van Nedcoffee en Continaf (internationale handelsorganisaties in koffie en cacao). De organisatie gaat diverse ervaren vakdeskundigen plaatsen die hun kennis en ervaring op strategische plekken binnen de keten van koffie en cacao zullen delen. Zo wordt de capaciteit van verschillende schakels in die keten, van o.a. lokale, regionale overheden, ngo’s, boerencoöperaties tot gemeenschappen versterkt. Directeur Joris Eekhout: “VSO Nederland werkt al jaren samen met het bedrijfsleven en wij zien veel positieve resultaten. De overeenkomst met Amtrada is een goed voorbeeld van hoe bedrijfsleven en ngo’s kunnen samenwerken aan het verbeteren van sociale, economische en milieutechnische omstandigheden voor alle betrokkenen.”


Directeur Hans Hendriksen: “Amtrada ziet de noodzaak om te verduurzamen. Dit helpt ons om te voldoen aan de vraag van onze klanten naar duurzaam geproduceerde en gecertificeerde koffie- en cacaobonen, en versterkt onze inkooprelaties met boeren. Wij nemen verantwoordelijkheid in het realiseren van dergelijke projecten in samenwerking met partners. De samenwerking met VSO is waardevol omdat het kan helpen om de capaciteit van lokale partners in de landen waarin koffie en cacao geproduceerd wordt te versterken.”


VSO en Amtrada zullen op korte termijn een eerste plaatsing van een vakdeskundige realiseren.


///


Noot voor de redactie


Over VSO:


VSO is een internationale ontwikkelingsorganisatie die door duurzame kennisuitwisseling werkt aan een rechtvaardiger wereld zonder armoede. Op aanvraag van lokale organisaties in Afrika en Azië zenden wij vakdeskundigen uit die hun kennis en ervaring daar delen. Lokale organisaties kunnen daardoor hun werk effectiever doen.


VSO werkt samen met bedrijven als Randstad, Yacht, Royal Haskoning, Deloitte en Accenture om de vraag naar bepaalde expertise in ontwikkelingslanden te kunnen beantwoorden. In dit kader plaatst VSO al jaren succesvol medewerkers van deze bedrijven bij lokale organisaties in ontwikkelingslanden.


Feiten:  • VSO Internationaal bestaat sinds 1958, VSO Nederland sinds 1989.

  • VSO Internationaal heeft 5 zelfstandige federatieleden: Groot Brittannië, Ierland.

  • Nederland, Kenia en Filipijnen. In India heeft VSO een wervingskantoor.

  • VSO werkt in 36 landen, die door 33 programmakantoren worden ondersteund.

  • Totaal werkt VSO met 1.064 lokale organisaties in ontwikkelingslanden.

  • Internationaal zijn er ruim 48.000 vakdeskundigen uitgezonden.

  • Vakdeskundigen komen voornamelijk uit onderwijs, gezondheidszorg, business management, engineering en ICT.

  • VSO is afhankelijk van giften en donaties.

Meer informatie, interviewaanvraag en beeldmateriaal:


Nienke van der Zwan
Medewerker Communicatie

VSO Nederland
Herculesplein 8
3584 AA  Utrecht
The Netherlands
 
+31 (0)30 23 20 611 / 06 302 14 202
+31 (0)30 23 20 601
n.vanderzwan@vso.nl
http://www.linkedin.com/in/nienkevanderzwanspruijt

VSO nieuw

VSO Nederland

VSO werkt aan blijvende verandering door kennis en vaardigheden te delen in de armste gebieden van Afrika en Azië. Zo bouwen we aan …
Profielpagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer