Partnerbericht

Vrouwen spreken zich uit voor het Recht op een Gezonde Leefomgeving

Deze bijeenkomsten zijn een vervolg op de Verenigde Naties' Global Women's Assembly on Environment "Women as the Voice of the Environment (WAVE),  die plaatsvond in Nairobi, Kenia, in oktober 2004. In Nairobi, zorgde  de United Nations Environment Program (UNEP) er voor dat de stemmen en ideeën van vrouwen bovenaan de duurzame agenda stonden. Daarmee wilden zij duidelijk maken dat vrouwen een cruciale en essentiele rol vervullen in het behoud en de ontwikkeling van zichtbaar duurzaam beleid. Nu, exact drie jaar later, organiseert WECF de opvolger van die bijeenkomst met een serie speciale sessies tijdens de Europese ministersconferentie:

 

  Woensdag 10 oktober 2007:  High Level Lunch met Ministers voor Milieu tijdens de eerste dag van de EfE Ministers Conferentie in het Sava Center.

 

 Zaterdag 13 oktober: Women as the Voice of the Environment (WAVE) Conferentie, waaraan   wordt deelgenomen door toonaangevende vrouwen die zich bezighouden met het milieu; regeringsvertegenwoordigers, parlementariërs en vertegenwoordigers van juridische instellingen en NGO's.

 

Een Gezonde Leefomgeving voor Iedereen

De belangrijkste thema's in Belgrado voor WECF zullen zijn: het recht op biodiversiteit, het recht op veilige en betaalbare energie, het recht op veilige en betaalbare sanitaire voorzieningen en het recht op veilige chemicaliën in producten die we dagelijks gebruiken.

In overeenstemming hiermee is het doel van de WAVE Conferentie dan ook er voor te zorgen dat de roep van vrouwen om een gezonde leefomgeving verder zal worden versterkt; de visie van vrouwen op deze thema's is van onschatbare waarde, alleen al omdat vrouwen de helft van de wereldbevolking uitmaken.

 

Volgens Sascha Gabizon, WECF Executive Director: "In onze visie is ons leefmilieu het fundament van onze economie, onze maatschappij en van ons leven. Alles is met de  natuur en met elkaar verbonden en van elkaar afhankelijk. We vragen daarom om respect voor onze milieurechten als integraal onderdeel van onze mensenrechten. We roepen  regeringen dan ook op om er voor te zorgen dat het recht op een gezonde leefomgeving opgenomen wordt in nationale, regionale en internationale mensenrechtenverdragen`.

 

Andjelka Mihajlov "Environmental Ambassadors" President, voormalig Minister van Milieu voor Servië, stelt:  "Vrouwen in Zuid-Oost Europa worden op dit moment geconfronteerd met de gevolgen van economische onzekerheid maar ook over de onzekerheid van de milieuvervuiling om hen heen. De recente geschiedenis toont ons dat vrouwen meer gemotiveerd zijn om wegen te bewandelen die leiden tot een gezond leefmilieu en duurzame ontwikkeling. Het potentieel aan vrouwen dat de toekomst van issues als klimaatbeheersing en klimaatsverandering kan bepalen is enorm. Als vrouwen meer beslissingen gaan nemen, dan heb ik er alle vertrouwen in dat hernieuwbare en schone energie de keuze zullen zijn in een duurzame toekomst.

 

Het recht op biodiversiteit

Om het belang van biodiversiteit te onderstrepen, zal WECF in Belgrado een magische wereld met traditionele 'appelpoppen" creëren tijdens een tentoonstelling waarin de rijkdom en waarde van biodiversiteit zal worden getoond. De tentoonstelling in het Sava Conferentie Centrum zal vooral gericht zijn op het laten zien van traditionele appelboomgaarden en appelvariëteiten. Op de tentoonstelling zal iedereen foto's kunnen kijken, biodiverse appels kunnen proeven en hun eigen unieke appelpoppen kunnen maken.

 

Daniela Lemp, Landschaftspflegeverband, Germany: "Women in Europe for a Common Future  ziet biodiversiteit als het  fundament voor het leven op onze planeet. Daarom roepen wij tot voor het algemeen recht op biodiversiteit; biodiversiteit als een geheel, inclusief de diversiteit van genen binnen een soort, genetische variëeteit tussen groepen en individuen van dezelfde soort en de diversiteit op een hoger niveau van de organisatie, het ecosystem. Biodiversiteit zorgt voor het fundament onder onze gezondheid en ons welzijn. Het is het  kapitaal voor onze sociale en economische ontwikkeling, nu en in de toekomst. Vooral biodiversiteit in de landbouw is essentieel voor de voedselvoorziening van miljarden mensen wereldwijd".

 

Aangrenzend aan de WECF appeltentoonstelling, zal de andere kant van een gezonde leefomgeving- de vernietigende gevolgen door een ecologische catastrophe –  te zien zijn op een door WECF en het Russische Planet of Hope georganiseerde fototentoonstelling over Mayak, de plaats waar vijftig jaar geleden de allereerste grote kernramp plaatsvond.  

 

Daarnaast is WECF ook zichtbaar met haar eigen milieuoplossingen; Eco San toiletten. Deze toiletten zijn een voorbeeld van hoe WECF vrouwen helpt hun woonomgeving gezonder en duurzamer te maken. De toiletten beschermen niet alleen het drinkwater, maar produceren bovendien waardevolle mest, die de boeren kosten bespaart en een grotere oogst oplevert.

 

 

 

Interessante data en tijden voor de pers:

·         10 oktober 2007 13-15 uur : WAVE -Women as the Voice for the Right to a Healthy Environment -Lunch

·         11 oktober, 10 uur : Bezoek van de Nederlandse Minister voor Milieu Mw. Jacqueline Cramer aan de WECF infostand – gelegenheid tot het maken van foto's voor de pers.

·         12 oktober 8-9.30 uur: officiele bijeenkomst over Eco Sanitatie

·         13 oktober 9-19.00 uur: WAVE Conferentie in het  Sava Center – tijdens de lunch om 13.00 uur zal hier een persconferentie plaatsvinden, waarbij uitleg zal worden gegeven over de nieuwe WAVE declarative die die dag zal worden geformuleerd.

 Women in Europe for a Common Future (WECF)

WECF is een netwerk van zo'n 80 organisaties in West en Oost Europa, de Kaukasus en Centraal Azië die gezamenlijk werken aan duurzame ontwikkeling, bescherming van gezondheid en milieu en armoedebestrijding. WECF helpt vrouwen om hun woonomgeving gezonder en duurzamer te maken door met hen praktische oplossingen te ontwikkelen voor problemen rondom gezondheid en milieu. Zo helpt WECF bijvoorbeeld kinderen die ziek zijn vanwege gebrek aan schoon drinkwater en sanitatie in dorpen waar drinkwater veel te hoge concentraties nitraat, bacteriën en chemicaliën bevat. Dat doen wij met oplossingen die de lokale bevolking zelf kan uitvoeren en handhaven en die betaalbaar en veilig zijn.

 

Environmental Ambassadors:

Environmental Ambassadors (EA)  is een Servische groep consultant  die op non-profit basis werken aan duurzame ontwikkeling en milieugerelateerde problemen.  

 

UNECE Environment for Europe Conference

De "Environment for Europe" process is een unieke samenwerking tussen lidstaten binnen de UNECE region, organisaties van de Verenigde Naties worden vertegenwoordigd in hun region, andere intergoevernementale organisatie, regionale overheidsinstellingen, Non-gouvernementele orgaisaties en andere organisaties die deelnemen aan het verbeteren van het milieu en duurzame ontwikkeling in Europa.

 

 

Contact person: Sascha Gabizon, Executive Director  WECF +49-172 86 37 586

Chantal van den Bossche, NL press officer +31-6 2812 9992, chantal.vandenbossche@wecf.eu

Johanna Hausmann, DE press officer + 49 89 232393819, Johanna.hausmann@wecf.eu

Women in Europe, +31 30 2310300, wecf@wecf.org

www.wecf.eu

 www.womenineurope.nl