WECF, het internationale gender- en duurzaamheidsnetwerk werkzaam in meer dan 50 landen, presenteert  ter gelegenheid van Internationale vrouwendag een studie waarin wordt gekeken naar de gevolgen van het gebruik en werken met pesticides, kwik en hormoonverstorende stoffen voor de gezondheid van vrouwen. Vrouwen worden wereldwijd blootgesteld aan een reeks van gevaarlijke chemicaliën thuis én op het werk, zoals in specifieke gevallen als vrouwen werkzaam zijn als pesticidesproeiers, afvalplukkers, schoonmaaksters, of als arbeiders in de kunststof- en textielindustrie.

Gevaarlijke chemische stoffen bevinden zich in de lucht die we inademen, in het voedsel dat we eten en in het water dat we drinken. Mensen zijn voor een grotendeel onbewust van deze dagelijkse blootstelling aan chemische stoffen. De chemische stoffen hebben negatieven gevolgen op het milieu en de menselijke gezondheid en kunnen tot een aantal levenslange, onomkeerbare en chronische aandoeningen veroorzaken. Blootstelling aan schadelijke stoffen kan leiden tot ernstige gevolgen voor de gezondheid, zoals (borst) kanker, diabetes of onvruchtbaarheid. De WHO, Wereld Gezondheids Organisatie stelt dat schadelijke stoffen tot een verhoogd risico op borstkanker leiden, met de inschatting dat ongeveer 1,7 miljoen vrouwen zullen worden gediagnosticeerd met borstkanker in 2020.

Corinne Lepage, voormalig Franse minister van het milieu en voorzitter van WECF International stelt: " Ik maak me vooral zorgen over hormoonverstorende stoffen. Hoewel meer en meer onderzoeken bekend worden over de schade voor mens en milieu is de Europese Commissie tot nut toe nog niet in staat geweest EDCs te reguleren. Vooral vrouwen en mannen die van plan zijn om kinderen te krijgen, moeten beter worden beschermd tegen en geïnformeerd over EDC's. Dit rapport is een goed startpunt om het verband tussen blootstelling aan chemische stoffen van de vrouwen, de verhoging van de aantal ziektes en dat politieke actie nu nodig is te laten zien. "

Sommige stoffen, zoals hormoonverstoorders kunnen ook negatieve gevolgen hebben voor de ontwikkeling van het kind tijdens de eerste levensjaren. Dit werd ook bevestigd door de verklaringen in 2015 van de Internationale Federatie van Gynaecologie en Obstetrie ( FIGO ) en de Endocrine Society . FIGO, wees bijvoorbeeld erop dat "de blootstelling aan giftige chemische stoffen in het milieu tijdens de zwangerschap een bedreiging kan zijn voor de gezonde menselijke voortplanting … en dat baby's ‘pre – vervuild’ worden geboren.” FIGO en de Endocrine Society dringen aan dat er politieke actie moet worden genomen .

Alexandra Caterbow, WECF, concludeert: “In dit rapport hebben we ons gericht op vrouwen, omdat de gevolgen van schadelijke stoffen op de mannelijke gezondheid al beter bekend zijn, zoals verminderde zaadproductie en de toename van teelbalkanker. We roepen wetgevende maatregelen op voor een betere bescherming van de gezondheid van vrouwen, mannen en kinderen van gevaarlijke chemische stoffen. Er moeten onmiddellijk stappen worden genomen tegen het gebruik van zeer gevaarlijke pesticiden, tegen het gebruik van kwik in de goudwinning én voor het afbouwen van EDC's zoals Bisphenol A in producten en verpakkingen, en het gebruik van veiliger substituten en niet-chemische alternatieven”.

‘Women and Chemicals’ kwam tot stand dankzij steun van deskundigen uit het maatschappelijk middenveld, de Verenigde Naties, wetenschappelijke instellingen, de WHO en UNDP .

www.wecf.eu

www.eenveilignest.nl

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer