Partnerbericht

Vrijwilligerswerk: het belang van het kind komt niet altijd op één

Hoewel kwetsbare kinderen in 'ontwikkelingslanden' geholpen zouden moeten zijn met westerse vrijwilligers, probeert het Better Care Network de schade die zij berokkenen tegen te gaan. Reinier Vriend van stichting Volunteer Correct bezocht een discussiemiddag en betreurt wat hij zag: het belang van het kind komt niet altijd op één.

Er is nogal wat mis met vrijwilligerswerk, maar over het beschadigen van kwetsbare kinderen is het meest te doen. Men zit daarbij aardig op één lijn: op een enkele cynicus na zal iedereen die je het vraagt vinden dat vrijwilligerswerk niet ten koste zou mogen gaan van kwetsbare kinderen. Logisch, zou je denken, het gaat er toch juist om dat deze groep door het vrijwilligerswerk wordt geholpen? Toch luiden steeds meer betrokkenen de noodklok.

Wereldwijd zijn experts het er over eens dat vrijwilligerswerk kinderen schaadt

Wereldwijd zijn experts het er over eens dat vrijwilligerswerk kinderen schaadt. Gerespecteerde kenniscentra als UNICEF en Better Care Network Nederland (BCNN) laten zich kritisch uit. UNICEF zou contact tussen vrijwilligerstoeristen en kinderen het liefst helemaal vermijden. BCNN zet zich in door met richtlijnen de industrie handvatten te geven om schade te minimaliseren. Paradoxaal genoeg staan ze zo in hun dagelijkse werk lijnrecht tegenover organisaties die op papier dezelfde meester dienen: het welzijn van kwestbare kinderen.

Tijdens Volunteer Corrects Project Kaapstad hebben onze vrijwilligers de problematiek rondom vrijwilligerswerk met kinderen sterk weten te vangen in de indrukwekkende korte film, hier onder dit artikel weergegeven. We spraken er met alle betrokkenen in de kinderzorg, van sociaal werker, directeur en zorgdrager tot vrijwilliger, over impact van de vrijwilligersindustrie op kinderzorg. Het resultaat is een indringend portret, dat genadeloos de pijnpunten blootlegt: onveilige hechting, afhankelijkheid en commercie.

Tekening in een opvanghuis voor jongeren, Kaapstad

Vorige week bezocht ik een focusgroep over 'de toekomst van vrijwilligerswerk met kinderen'. Deze dag, georganiseerd door BCNN, stond in het teken van het uitwisselen van informatie. Aanwezig waren afgevaardigden van zowel stichtingen als bedrijven die vrijwilligers uitzenden, waaronder Activity International, Fair2, Travel Unique en Beetje Beter. Er werd gesproken over de ideale toekomst van internationaal vrijwilligerswerk met kinderen.

Elk bedrijf en organisatie weegt haar eigen belangen en trekt haar eigen conclusies

De middag kon als symbool worden gezien voor de vrijwilligersindustrie. Iedereen was het er natuurlijk over eens dat het belang van het kind altijd centraal zou moeten staan. Maar hoe dat belang van het kind eruit zou zien en hoe het zou moeten worden gediend, daar was men het minder over eens. En dat terwijl er expertise genoeg is om voor eens en voor altijd vast te stellen wat wèl en niet in het belang is van het kind. Maar in plaats van het onderschrijven van de experts, woog elk bedrijf en organisatie haar eigen belangen en trok haar eigen conclusies.

Het wordt tijd dat vrijwilligersorganisaties de kritiek van gerespecteerde partijen als UNICEF en BCNN eens unaniem ter harte gaan nemen. Ik zie het zo: wanneer je vrijwilligerswerk met kinderen aanbiedt, is het je belangrijkste verantwoordelijkheid om de juiste zorg te leveren. Daar valt niks aan af te dingen. Wanneer de noodzaak van winst of de vraag hoe de volgende jaarbegroting bijelkaar wordt gesprokkeld ten koste gaat van de belangen van de kinderen waarmee je werkt, verlies je niet alleen je geloofwaardigheid. Dan verlies je je bestaansrecht.

[[{“fid”:”36423″,”view_mode”:”file_styles_artikel_volle_breedte”,”fields”:{“format”:”file_styles_artikel_volle_breedte”,”field_file_image_title_text[und][0][value]”:”VOLUNTEERING WITH CHILDREN: Dangers of Doing Good – Volunteer Correct”,”field_file_image_alt_text[und][0][value]”:”VOLUNTEERING WITH CHILDREN: Dangers of Doing Good – Volunteer Correct”},”type”:”media”,”link_text”:null,”attributes”:{“alt”:”VOLUNTEERING WITH CHILDREN: Dangers of Doing Good”,”style”:”height:327px; width:581px”,”class”:”file-file-styles-artikel-volle-breedte media-element”}}]]

Ben je geraakt door de film, of ben je het niet eens met de auteur? Laat onder het artikel je reactie achter.

Stichting Volunteer Correct zet zich in voor transparantie en accountability in internationaal vrijwilligerswerk. In februari brachten ze voor 'Project Kaapstad' de vrijwilligersindustrie ter plaatse in beeld door middel van korte films en artikelen, verzorgen voorlichtingsworkshops en zijn bezig met het monteren van de documentaire “Making a Difference” over hun Zuid-Afrikaanse avontuur. Like hun Facebookpagina om op de hoogte te blijven van hun activiteiten.