De inspirerende toespraken van de Amerikaanse president Obama over het terugdringen van het aantal kernwapens en de dialoog met de islamitische wereld zijn twee belangrijke thema’s die de vredesorganisatie IKV Pax Christi in Nederland aan de orde stelt. Jaarlijks organiseren enkele honderden vrijwilligers uit kerken, parochies en vredesgroepen uiteenlopende activiteiten in de Vredesweek. Dit varieert van bezinningsdiensten, discussiebijeenkomsten tot en met multiculturele feesten. IKV Pax Christi faciliteert deze activiteiten door het publiceren van een Liturgiekrant, Vredeskrant, educatief materiaal en een dvd met levensverhalen van vredesactivisten.

De vredesorganisatie bekroont de meest succesvolle vredesweekactiviteit met de ‘Voor de Lieve Vrede Prijs’. Diverse gemeenten hebben een gemeentelijke vredesprijs ingesteld, soms op initiatief van een centrum voor ontwikkelingsvraagstukken. 

De omroepen Llink, NCRV, IKON, KRO/RKK en VPRO besteden op radio en tv aandacht aan de Vredesweek.

Jongeren verbonden aan IKV Pax Christi organiseren op 21 september de ‘Nacht van de Vrede’ in het Amsterdamse Odeon. Hiermee sluiten ze de internationale dag van de vrede af en vieren ze samen met Jonge Moslims Amsterdam en het Netwerk Marokkaanse Jongeren Organisaties het Suikerfeest. IKV-voorzitter en voormalig vertegenwoordiger van de VN Jan Pronk zal aanwezig zijn evenals andere vips uit het NCDO WorldConnector Programma. Daarnaast kunnen jongeren netwerken met professionals uit het veld van conflictbeheersing en internationale samenwerking. De Nacht van de Vrede is een podium voor politiek, kunst en cultuur waar maatschappelijk betrokken jongeren van zo’n 18 tot 30 jaar een platform wordt geboden om uiting te geven aan hun betrokkenheid bij oorlog en vrede.

De Vredesweek wordt afgesloten met een intercultureel vredesevenement in Rotterdam ‘Seeds of Change Festival’. Het Grotekerkplein in Rotterdam (bij de Laurenskerk) is toneel van een evenement met muziek, theater, kinderprogramma, debat, films en een diner op het plein.

pax

PAX

PAX staat voor vrede. Samen met mensen in conflictgebieden en kritische burgers in Nederland werken wij aan een menswaardige, democratische …
Profielpagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer