Partnerbericht

Vredesbeweging vindt verlenging onverantwoord

Een politieke evaluatie van de bereikte resultaten van de ISAF-missie in Afghanistan tot nu toe, ontbreekt. In plaats daarvan negeert of ontkent de Nederlandse regering stelselmatig analyses en rapporten die wijzen op stagnatie van de ISAF missie en groeiende onveiligheid in Afghanistan. Die stagnatie in wederopbouw en de toenemende onveiligheid in Afghanistan zijn de humanitaire werkers en militairen niet aan te rekenen. Wat de regering wel is aan te rekenen, is dat er geen politieke strategie ten grondslag ligt aan het besluit tot verlenging.

IKV Pax Christi pleit voor een politieke strategie die Pakistan en andere buurlanden betrekt bij vrede in Afghanistan en voorziet in onderhandelingen met Pasthun strijders en gematigde Taliban. We constateren dat een militaire overwinning in Afghanistan onmogelijk is. Nu doorgaan betekent doormodderen zonder uitzicht op resultaat. Daarom pleit IKV Pax Christi voor een herstel van het politieke primaat. Om het in jargon te zeggen: diplomacy boven development en defence. Zonder een politieke strategie, zal van wederopbouw en duurzame veiligheid geen sprake kunnen zijn.

Zonder drastische koerswijziging van de ISAF missie is IKV Pax Christi tegen verlenging.

Lees de uitgewerkte visie 'Drie scenario's voor Afghanistan' op www.ikvpaxchristi.nl

www.ikvpaxchristi.nl