De bijeenkomst in Wenen is de derde conferentie binnen het zogeheten Oslo proces dat in februari 2007 gestart is en waar steeds meer landen zich bij hebben aangesloten. De Nederlandse regering heeft vooralsnog een afwachtende houding aangenomen in het Oslo proces. Nederland is in het bezit van twee typen clustermunitie; de CBU-87 en de M-261. Het gebruik hiervan is weliswaar tijdelijk opgeschort door de regering, maar tot een verbod is het nog niet gekomen. Nederland laat haar nationale beleid bepalen door het internationale proces om tot een wereldwijd verbod te komen. Binnen het internationale proces spreekt Nederland zich echter niet duidelijk uit.

Vredesbeweging IKV Pax Christi laakt deze afwachtende houding en roept de regering op zich duidelijk uit te spreken tegen het bezit en gebruik van clustermunitie. Een duidelijk Nederlands nee tegen clustermunitie kan van grote invloed zijn op het slagen van het Oslo proces. Nederland zou niet alleen als voorbeeld kunnen dienen voor andere landen, maar zou zich derhalve ook internationaal in kunnen zetten voor een sterk verdrag.

Noot voor de pers:
Voor meer informatie over de conferentie en het laatste policy paper over Nederland en clustermunitie, zie www.stopclustermunitie.nl De Nederlandse Cluster Munitie Coalitie (CMC) bestaat uit IKV Pax Christi, Amnesty International, Oxfam Novib, Unicef en Stichting Vluchteling.

Woordvoerder van de Nederlandse Cluster Munitie Coalitie Miriam Struyk zal in Wenen aanwezig zijn en is bereikbaar voor meer informatie: struyk@ikvpaxchristi.nl of 06-48.98.14.93

www.ikvpaxchristi.nl

pax

PAX

PAX staat voor vrede. Samen met mensen in conflictgebieden en kritische burgers in Nederland werken wij aan een menswaardige, democratische …
Profielpagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer