Partnerbericht

Voorzitter Thea Fierens neemt afscheid van de Wereldwinkels

Thea Fierens en de Wereldwinkels

Thea Fierens was 4,5 jaar voorzitter van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels. Ze was tot de verkiezingen in 2007 lid van de Tweede Kamer voor de P.v.d.A. Onder haar voorzitterschap breidde de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels de organisatieondersteuning aan fairtrade producenten in ontwikkelingslanden aanzienlijk uit. In Nederland werden in die periode de Wereldwinkels en de Fair Trade Shops samengevoegd en kwam een intensieve samenwerking met ontwikkelingsorganisaties tot stand. In 2007 werden de Wereldwinkels gekozen tot de beste cadeauwinkelketen van Nederland.

 

Thea Fierens en UNFPA

UNFPA stimuleert en adviseert landen op het gebied van bevolkingspolitiek, gezinsplanning en gelijke rechten voor mannen en vrouwen. Concrete zaken zijn: afname van kindersterfte en het terugdringen van sterfte bij zwangerschappen. Thea Fierens treedt op 1 juli 2008 in New York in functie. Ze gaat vanuit daar de UNFPA regio's Azië en Europa aansturen.