Magalie Marcelin (1962- 2010), advocaat die opkwam voor vrouwenrechten, werkte pro deo en vocht voor de rechten van vrouwen en kinderen in Haiti en tegen iedere vorm van geweld tegen vrouwen. Ze was ook actief als adviseur voor verschillende ontwikkelingsprojecten. Na haar terugkeer naar Haiti, volgend op een 6-jarige verbanning, richtte ze Kay Fanm (Creools voor Vrouwenhuis) op in 1987. Slachtoffers van geweld worden daar geholpen aan een veilige plek en aan microkredieten.

Magalie (rechts op de foto boven aan de pagina) verdedigde slachtoffers van geweld tijdens rechtszaken door haar deskundigengetuigenis af te leggen. Ze stelde voorstellen op en bracht die in het parlement in als wetsvoorstellen. Haar talent als actrice, verhalenverteller, danser en comediene zette ze in om de bevolking te informeren over vrouwenrechten. Ze speelde in verschillende films, waaronder "Haiti dans tous nos rêves"("Haiti in al onze dromen") en "Anita", waarin ze een ‘restavek'(huishoudslaaf) speelde. Dankzij haar werk hebben vele Haitiaanse vrouwen kennis kunnen nemen van hun rechten, wat er toe leidde dat ze actie gingen ondernemen tegen hun misbruikers, ondanks hun armoede en analfabetisme.

Myriam Merlet (1956-2010) was econoom die onderzoek deed naar feministische theorieën. Ze was een van de meest gerespecteerde en bewonderde leiders van de Haitianen, maar ook van de Caribische vrouwenbeweging.

Myriam was hoofd van het Ministerie van vrouwenzaken van 2006 tot 2008. Na die periode bleef ze, tot haar dood, aan als topadviseur. Ze was tevens afgevaardigde van de CAFRA (Caribbean Association for Feminist Research and Action). Myriam werkte vanaf het begin nauw samen met de commissie voor regionale ontwikkeling en gelijke rechten (OREGAND). De laatste twee jaar werkte de commissie, onder leiding van Myriam, aan een onderzoek dat als basis moest gaan dienen voor de ontwikkeling van wetgeving op het gebied van gelijke rechten in Haïti.

Anne-Marie Coriolan (1956-2010) was politiek adviseur en oprichter van de Solidarite Fanm Ayisyen (Haitiaans Vrouwen Solidariteits Groep), een organisatie die vrouwelijke slachtoffers van geweld ondersteunt. Na een termijn als assistent-hoofd van het kabinet op het Ministerie van Vrouwenrechten werd ze later topadviseur.

Evenals Myriam Merlet, in wiens gezelschap ze vaak werd gezien, leverde Anne-Marie een grote bijdrage een de wet die verkrachting een strafbaar feit maakte. Voor 2005 werd verkrachting in Haïti gezien als een "crime of passion", ondanks dat het vaak werd ingezet als oorlogswapen. Ze ondersteunde ook zogenaamde ‘thuiswerkers" en streed voor gelijkwaardigheid in het huwelijk.

Op het moment van haar dood werkte ze voor een commissie voor gelijke rechten in Haïti.

Op 25 januari is in Jimani (Dominaanse Republiek) een solidariteitskamp geopend, ter nagedachtenis aan deze drie vrouwen, grondleggers van de grootste feministische organisaties in Haiti: Campement International Feministe et Solidarite Myriam Merlet, Magalie Marcelin, Anne-Marie Coriolan
Op Facebook is een herdenkingspagina geopend die je via deze link kunt bezoeken.

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer