Partnerbericht

VN: India moet ‘apartheid’ onmiddelijk aanpakken

Op 9 maart publiceerde de VN Commissie voor de Uitbanning van Rassendiscriminatie (CERD), bestaande uit 18 onafhankelijke experts, haar conclusies over en aanbevelingen voor de naleving door India van het internationale verdrag tegen rassendiscriminatie. Kastendiscriminatie valt onder dit verdrag hoewel India dit bestrijdt dit en daaraan veel tijd besteedde tijdens de hoorzitting op 23 en 26 februari jl.

 

'Apartheid' in India

De Commissie dringt er bij India op aan om effectieve maatregelen te nemen tegen de segregatie van Dalits op het gebied van onderwijs, huisvesting, toegang tot gebedsruimtes, waterbronnen en andere openbare plekken. Ook dringt zij aan op onmiddellijke maatregelen tegen willekeurige arrestaties, martelingen en buitengerechtelijke executies van 'kastelozen' en 'tribalen', veelvuldig en meestal onbestraft seksueel geweld tegen vrouwen, vrouwenhandel, kinderhuwelijken en gedwongen prostitutie.

 

De VN Commissie doet een groot aantal aanbevelingen om al bestaande wetten effectief uit te voeren, bijvoorbeeld de wet om het veelvuldige geweld tegen Dalits in te dammen. Die wet leidt nauwelijks tot veroordelingen terwijl een groot aantal zaken nog bij de rechtbank ligt. Maar ook slavernij, het grote aantal Dalits dat wordt gedwongen tot 'strontruimen' en het grote aantal Dalit kinderen dat zwaar en gevaarlijk werk doet, moet met de wet in de hand dringend worden aangepakt vindt de VN Commissie.

 

Hoewel India pas in 2010 haar volgende rapport moet indienen bij het VN Anti Discriminatie Comité, verzoekt de Commissie India dringend om al over één jaar te rapporteren over vervolging van daders én rehabilitatie van slachtoffers van geweld tegen Dalits, waaronder seksueel geweld tegen Dalit vrouwen.

 

India kent een quotasysteem voor banen bij de overheid ten behoeve van Dalits en tribalen. Die worden alleen adequaat uitgevoerd als het om 'lage banen' als schoonmaker gaat. Opmerkelijk genoeg neemt de Commissie stelling in een actueel debat in India en pleit zij voor quota voor Dalits in het bedrijfsleven. 

 

Discriminatie na tsunami: slachtoffers compenseren

In zijn toespraak tijdens hoorzittingen op 23 en 26 februari van de Commissie met de Indiase delegatie geleid door de Indiase procureur-generaal van India, maakte Commissie rapporteur Sicilianos specifiek melding van het recent door DNN gepubliceerde rapport 'Making Things Worse'. Dit rapport toont uitvoerig aan dat Dalits in de hulpverlening na de tsunami systematisch zijn gediscrimineerd. De Indiase delegatie meende dat het om 'geïsoleerde gevallen' ging die adequaat zijn afgehandeld. De Commissie is daarvan niet overtuigd en vraagt om een onderzoek naar alle beweerde gevallen van discriminatie in de hulpverlening en compensatie voor de slachtoffers.

Gerard Oonk, coördinator van DNN, aanwezig bij de hoorzittingen, zegt daarover: 'Het is schokkend om te horen dat de Indiase regering de omvang van de discriminatie na de tsunami ontkent terwijl het bewijs overweldigend is. Het is typerend voor de wijze waarop India het probleem bagatelliseert.'

 

Nadere informatie

Gerard Oonk, DDN en Landelijke India Werkgroep, tel. 030-23212340, email: g.oonk@indianet.nl

 

Engelstalig persbericht:

www.dalits.nl/docs/070312.doc

Documenten rond CERD en India:

 

www.dalits.nl/india_and_un.html