Overheden reageren verschillend
Landen met financiële reserves kunnen noodmaatregelen nemen om de economie te stimuleren. Landen zonder reserves moeten soms een beroep doen op het IMF. Dat schrijft dan allereerst het terugbrengen van de overheidsuitgaven voor. Gevolg is dat de sociale zekerheid en in de ambtenarensalarissen achteruit gaan. In Litouwen kost dat ambtenaren 15% van hun loon. Duidelijk is dat de crisis werknemers in de hele regio treft, een crisis die we doormaken dankzij bankiers die op snel gewin uit waren.

Sociale dialoog essentieel in crisistijd
Een belangrijke conclusie van deze conferentie is dat de sociale dialoog, juist in deze crisis, essentieel is. In Finland bijvoorbeeld neemt de overheid voorstellen van werkgevers en werknemers over. Daar waar het IMF komt ingrijpen, daar zou ook de ILO uitgenodigd moeten worden. Want het evenwicht tussen de verschillende spelers in de economie moet bewaard blijven.

Crisis geen excuus voor afbraak
Het is in een tijd van crisis verleidelijk om minder te letten op de kwaliteit van werk en de werkomstandigheden. Toch zijn de deelnemers aan de conferentie het erover eens dat ook nu fatsoenlijk werk en goede arbeidsomstandigheden van belang blijven. De crisis mag geen excuus zijn om af te breken wat de laatste decennia is opgebouwd.

Recept voor sociale onrust
Alle landen in de regio onderschrijven de vakbondsvrijheid. Helaas betekent dat niet dat in alle landen bonden betrokken zijn bij sociaal economische maatregelen. Dat geldt niet alleen in Kazachstan en Macedonië, maar ook in Europese lidstaten als Tsjechië en Roemenië. Vakbonden staan daar grotendeels buitenspel. Maatregelen worden daar zonder enige inbreng over werknemers uitgestort. Een recept voor sociale onrust.

Loondaling ondermijnt koopkracht
Vrieling en Meijer horen verontrustende geluiden: ‘Onze Ierse collega vertelt dat werkgevers in haar land eisen dat de lonen met 10% dalen. De Ierse overheid kijkt goedkeurend toe en hoopt dat het land weer bij de lage lonen landen kan gaan horen. Gelukkig reageren werkgevers uit andere delen van Europa dan met afkeurend gemompel. Werkgevers die begrijpen dat je de koopkracht niet moet ondermijnen.’

Vreemdelingenhaat
Op verschillende plekken in de regio steekt vreemdelingenhaat de kop op. In Engeland worden Italiaanse en Portugese werknemers bedreigd, omdat ze de banen van Britten zouden inpikken. Vakbonden waarschuwen op deze conferentie, dat protectionisme en vreemdelingenhaat een kans krijgen, als gecoördineerde maatregelen uitblijven.

ILO directeur roept op tot handhaving ontwikkelingshulp
Somavia, directeur van de ILO roept overheden op om juist in deze tijden de hulp aan ontwikkelingslanden niet te verminderen.Ook zij krijgen de klappen van de crisis te verwerken, maar missen reserves om goed te reageren.

Meer:

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer