Partnerbericht

Verkracht en opgehangen. Afkeer verenigt jonge Indiërs

Iedere 22 minuten

Vooral in India ben je als vrouw en meisje niets waard; het zijn de mannen die vrijuit over je mogen beschikken, of het nu gaat om seksueel geweld, uithuwelijking of het recht om geboren te mogen worden. Ieder 22 minuten wordt in India een vrouw verkracht. De angst om een meisje te krijgen, is zo groot, dat vaak al vóór de geboorte wordt besloten de zwangerschap af te breken als een echo uitwijst dat het een meisje is. En als je tot de laagste kaste behoort – een religieus-sociaal klassesysteem – wordt elk recht je ontzegd, waardoor de keuze voor een ‘waardeloze’ dochter of een ‘waardevolle’ zoon wordt vergemakkelijkt.

Tweederangsburger

Jaren geleden verzuchtte een collega genderspecialist die in India was gaan werken, dat er niet doorheen te komen was: het diepgewortelde geloof in de ongelijkwaardigheid van mannen en vrouwen. Dat werd nog eens werd versterkt door de berusting van de mensen in hun lot, dat werd bepaald door de rangorde in het kastesysteem. Nu, 20 jaar later, zijn er veelbelovende ontwikkelingen en zijn het de mensen zelf die vechten voor gelijke rechten van mannen en vrouwen.

Opeens gaat het evaluatierapport van het Plan-programma Let Girls Be Born (LGBB) leven. Dit programma beoogt invulling te geven aan de wetgeving van de Indiase overheid die gender-selectieve abortus verbiedt. Tijdens een projectbezoek vorig jaar sprak ik vrouwen die zeiden: ‘Ik kan het mijn dochter niet aandoen haar op deze wereld te zetten. Ze heeft geen enkel recht en wordt als tweederangsburger uitgebuit en misbruikt. Zelfs haar leven is niet veilig.’

Feest bij de geboorte van een dochter

Deze diepgewortelde overtuiging, leidt tot een demografische ontwrichting van de samenleving, omdat meisjes worden geaborteerd. En iedereen kan zich voorstellen dat een mannenoverschot al snel leidt tot vrouwenhandel, het opjagen van de bruidsprijs, alcoholisme en misdaad. Maar in het evaluatierapport van ons Let Girls Be Born-programma, dat ik vorige maand ontving, lees ik dat er steeds meer erkenning is en dat steeds meer mensen inzien dat meisjes het ook waard zijn om een goede opleiding en kansen te krijgen. In het projectgebied hebben zowel de zorgverleners als jongeren meer zelfvertrouwen gekregen. Ze zijn zich bewust van de discriminatie van meisjes en zijn nu ook in staat om hierop actie te ondernemen.

In enkele wijken werd zelfs een toegenomen economische ontwikkeling waargenomen die hierop is terug te voeren. Want de gezondheidsrisico’s die vrouwen lopen door meerdere keren een abortus te ondergaan, in een vaak vergevorderd stadium van hun zwangerschap, zijn afgenomen.Ook mannen nemen inmiddels soms het voortouw in openbare protestmanifestaties tegen de ongelijke behandeling van meisjes en vrouwen en voeren uitgebreide discussies in hun dorpen. Burgemeesters reiken een extra zak rijst uit als cadeau bij de geboorte van een dochter en het hele dorp viert feest, niet alleen als er een zoon is geboren, maar ook bij de geboorte van een dochter.

Gelijkwaardig

In artikelen en beschouwingen over dit onderwerp, werd terecht geroepen dat er méér nodig is dan protesten en de overheid, politie en justitie te wijzen op hun verantwoordelijkheid. Het begint bij de opvoeding van jongens en meisjes: als zij niet van jongs af aan leren dat meisjes en jongens en vrouwen en mannen gelijkwaardige zijn en dezelfde kansen moeten krijgen, komt echte verandering er nooit.

Maar als ik lees dat de evaluatie van het LGBB-project uitwijst dat de gezondheid van vrouwen is verbeterd, dat er meer meisjes worden geboren dan voorheen, dat er speciale veilige plekken voor vrouwen worden gecreëerd, dat jongeren een verandering van waarden bij hun ouders en in hun omgeving signaleren en dat de rol van mannen en jongens hierin prominent is, dan weet ik het zeker. Er komt een nieuwe generatie aan waarin mannen en vrouwen elkaar als gelijkwaardig willen zien!

Plan pleit voor snelle maatregelen tegen seksueel geweld, lees hier meer over de situatie in India en het werk van Plan.