Partnerbericht

Verduurzaming computers in handen van inkopers

Aan de hand van praktische tips en voorbeelden neemt de SOMO-handleiding elke fase van een aanbesteding van computers door. Doordat overheden vaak grote volumes inkopen, kunnen ze veel invloed uitoefenen op de arbeidsomstandigheden in de productieketen van computers. De handleiding geeft handvatten om die invloed op een positieve manier aan te wenden. "Het noemen van de fundamentele arbeidsnormen van de Internationale Arbeidsorganisatie in een aanbesteding kan bijvoorbeeld leiden tot betere arbeidsomstandigheden in elektronicafabrieken in China, Thailand en de Filippijnen", zegt auteur Bart Slob.

In Nederland heeft SenterNovem al eerder criteria opgesteld voor de inkoop van hardware. Deze criteria richten zich in het bijzonder op de milieuaspecten bij gebruik en recycling van computers. De SenterNovem criteria houden vooralsnog nauwelijks rekening met sociale aspecten. De aanbevelingen in de SOMO-handleiding overstijgen het ambitieniveau van SenterNovem, en de haalbaarheid van de voorstellen is juridisch getoetst.

SOMO doet sinds 2004 onderzoek naar productieomstandigheden in de elektronicasector. Het onderzoeksbureau heeft sinds die tijd meerdere rapporten gepubliceerd waaruit blijkt dat er in fabrieken in Oost-Azië vaak zeer lange werkuren voor lage lonen worden gemaakt, dat er regelmatig met giftige stoffen wordt gewerkt en dat er geen vakbondsvrijheid bestaat. Ook richt SOMO zich sinds enkele jaren op het thema ‘duurzaam inkopen’ en de ruimte die de Europese aanbestedingsregels bieden voor het opnemen van sociale criteria. In het door Agnes Jongerius geschreven voorwoord, stelt zij dat de FNV samen met veel andere organisaties werkt aan een duurzame wereld met fatsoenlijke arbeidsomstandigheden. Deze praktische handleiding levert daar volgens haar een uitstekende bijdrage aan.

Naast de inkopersgids kunnen inkopers vanaf vandaag ook gebruik maken van de zogenaamde Company Monitor. Hier wordt per computerbedrijf een overzicht gegeven hoe de duurzaamheid van deze bedrijven positief en negatief in het nieuws zijn gekomen. De Company Monitor is te vinden op www.procureitfair.org.

 

Noot voor de redactie

De handleiding voor het duurzaam inkopen van computers is verkrijgbaar bij SOMO. Bestelinformatie en downloaden pdf http://somo.nl/publications-nl/Publication_3215-nl.
Prijs € 10,-| ISBN 978-90-71284-37-3 | 64 pag.

Company Monitor
www.procureitfair.org

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Tim Steinweg, onderzoeker SOMO, t.steinweg@somo.nl, tel 020 6391291

http://somo.nl/publications-nl/Publication_3215-nl.

www.procureitfair.org