"Dit verdrag stigmatiseert het gebruik van dit type wapen ook voor de niet-ondertekenaars. Dat was ook zo bij het Landmijnenverdrag. Landen zoals de Verenigde Staten, Rusland en Israël riskeren veroordeling door de rest van de internationale gemeenschap als ze clusterbommen gebruiken," zegt Struyk.

Verhagen benadrukte in zijn toespraak het stigmatiserende effect dat uitgaat van het verdrag. "Hele gemeenschappen zijn ontwricht door onontplofte bommen. Daar maken we nu samen een einde aan." Verder noemde hij de tragische dood van cameraman Stan Storimans die 12 augustus in Gori, Georgië gedood werd door een Russische clusterbom. Hij riep zowel Georgië als Rusland en alle andere niet-ondertekenaars op het verdrag te ondertekenen. De Minister kende Stan persoonlijk van een reis naar Afghanistan.

"Dit verdrag bewijst wat er bereikt kan worden als staten en maatschappelijke organisaties samenwerken," vindt Struyk. Het is nu aan de nationale overheden om de daad bij het woord te voegen en hun verplichtingen ook echt na te komen." Voor de inwerkingtreding van de Conventie zijn dertig ratificaties nodig.

De Conventie over Clustermunitie zet de hoogste standaard binnen het internationale recht tot nu toe wat betreft hulp aan slachtoffers en hun gemeenschap. Het verplicht landen om hun voorraden binnen acht jaar te vernietigen en om getroffen gebieden binnen tien jaar te ruimen. Nederland zegde toe direkt te ratificeren en is al begonnen met het vernietigen van de voorraden. Staten moeten bovendien jaarlijks rapport uitbrengen over de voortgang.

www.stopclustermunitie.nl

www.ikvpaxchristi.nl

pax

PAX

PAX staat voor vrede. Samen met mensen in conflictgebieden en kritische burgers in Nederland werken wij aan een menswaardige, democratische …
Profielpagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer