Burkina Faso en Moldavië hebben namelijk gisteravond het verdrag op het verbod op clustermunitie geraticifeerd, waarmee het verdrag over een half jaar ook wettelijk bindend zal zijn. Dat is opmerkelijk snel sinds meer dan honderd landen het verdrag sinds 3 December 2008 getekend hebben. Nederland heeft wel getekend, maar nog niet geratificeerd. De verwachting is dat Nederland in de loop van 2010 zal ratificeren.

De dertig landen hebben ook hun nationale wetgeving veranderd, zodat het verdrag echt handen en voeten krijgt. De conventie over clustermunitie verbiedt het gebruik, de doorvoer, de opslag en de productie van clustermunitie.

 

Het verdrag voorziet in het vernietigen van de voorraden clustermunitie, ruimen van gebieden waar clustermunitie ligt en  hulp aan slachtoffers van clustermunitie. In november komen de landen die het verdrag getekend hebben bijeen in Laos, een land met de meeste clustermunitie per vierkante meter in de wereld, voor een conferentie om toe te zien op een strikte uitvoering van het verdrag. 

 

IKV Pax Christi heeft wereldwijd gelobbyd om het verdrag ondertekend en geratificeerd te krijgen. IKV Pax Christi zal de komende jaren er op blijven toezien dat het verdrag wordt nageleefd en door nog meer landen ondertekend zal worden. De vredesorganisatie roept bovendien financiële instellingen op om direct alle investeringen in producenten van clustermunitie te staken. Vorig jaar bracht ze samen met Netwerk Vlaanderen het rapport Worldwide investments in cluster munitions; A shared responsibility’ uit waarin beschreven staat welke banken, pensioenfondsen en overige financiële instellingen nog investeren in producenten van clustermunitie. In april van dit jaar zal een update van dit rapport gepubliceerd worden. In de volgende landen is inmiddels wetgeving voorgesteld of ingevoerd die het financiële instellingen verbiedt te investeren in producenten van clustermunitie: België, Denemarken, Ierland, Luxemburg, Nieuw Zeeland, Noorwegen en Zwitserland. In Nederland werd in december 2009 een motie aangenomen die oproept tot wetgeving om investeringen in clustermunitie te verbieden.

 

De dertig landen die geratificeerd hebben, zijn: Albanië, België, Burkina Faso, Burundi, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Heilige Stoel,  Ierland, Japan, Kroatië, Laos,  Luxemburg, Macedonië, Malawi, Malta, Mexico, Montenegro, Moldavië, Nicaragua, Nieuw Zeeland, Niger, Noorwegen, Oostenrijk, San Marino, Sierra Leone, Slovenië, Spanje, Uruguay en Zambia.

www.ikvpaxchristi.nl

www.stopclustermunitie.nl

pax

PAX

PAX staat voor vrede. Samen met mensen in conflictgebieden en kritische burgers in Nederland werken wij aan een menswaardige, democratische …
Profielpagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer