Schuldkwijtschelding
Vorig najaar hebben Wereldbank en IMF een groep van 38-40 landen extra schuldkwijtschelding beloofd. Het lijkt er nu op dat minstens de helft van die groep landen nog jaren moet wachten voordat ze de broodnodige kwijtschelding ook daadwerkelijk zullen krijgen.

Wachten
Zeventien landen krijgen inmiddels kwijtschelding van IMF schulden. Vandaag heeft de Wereldbank een vergadering over kwijtschelding van Wereldbankschulden. Ook hier zullen naar verwachting hooguit 17 landen van de extra kwijtschelding profiteren. De meeste andere landen zullen tot minstens 2007-9 moeten wachten voordat ze de broodnodige schuldkwijtschelding krijgen.

E-mail-actie
Jubilee USA voert daarom een e-mail-actie. Klik hier voor nadere informatie. Er staat ook aangegeven waar u ook eventueel zelf uw naam kunt zetten en welke boodschap u kunt ondertekenen, gericht aan de twee directeuren van de Wereldbank.

CNV Internationaal

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer