Partnerbericht

Van start: Operatie Glimlach in Sierra Leone

Afgelopen zondag zijn er drie chirurgen, een anesthesist, een OK-assistent, een ergotherapeut, een anesthesie-medewerker en een verpleegkundige van het UMC Groningen naar Sierra Leone vertrokken om voor Operatie Glimlach kinderen met schisis te opereren. Daarnaast zullen zij ter plekke lokale chirurgen opleiden, zodat deze in de toekomst dit soort operaties ook zelfstandig kunnen uitvoeren:

 

Schisis
Schisis, (ook wel ‘hazenlip’ genoemd) is een groot probleem in Sierra Leone. Omdat er weinig artsen beschikbaar zijn, worden dit soort operaties bijna nooit uitgevoerd. Kinderen met schisis ervaren lichamelijke problemen met eten en drinken, maar worden ook in het sociale leven veelal uitgesloten. Daarom is het erg belangrijk dat zij in een vroeg stadium geholpen kunnen worden.