Partnerbericht

Van ‘onderaf’ naar een duurzame deeleconomie

Wat opvalt, is dat tot nu toe duurzame energie nog niet voor elke inwoner beschikbaar is; dit komt vaak door de initiële voorinvestering die niet voor iedereen is weggelegd, want uiteindelijk is het duurzame alternatief op de lange termijn altijd goedkoper. 

Zo was er een wat ouder echtpaar dat graag een lening wilde afsluiten om zonnepanelen te laten installeren. Omdat zij dit bedrag niet zelf beschikbaar hadden, wilden ze hier een lening voor afsluiten. Echter, op de leningsaanvraag kregen zij te horen: ‘nee u kunt geen gebruik maken van deze lening ‘. De reden? Ze zijn al oud, en gaan statistisch gezien dus binnenkort dood. Maar daarmee is een zonnepaneel toch niet onbruikbaar? Het huis waar ze wonen, wordt toch ook weer bewoond? Hoe kan dit nu niet ook een investering voor de toekomst zijn, zoals dat bij huizen net zo is? Bovendien zullen hun maandlasten uiteindelijk waarschijnlijk lager zijn terwijl ze nog CO2 besparen ook.

Decentrale opwekking

Het is de ‘oude’ manier van kijken naar nieuwe mogelijkheden. De energietransitie vraagt om een nieuwe benadering. Er komt steeds meer decentrale opwekking, de huizen zijn steeds beter geïsoleerd, elektrische auto’s zijn al niet meer nieuw en waterstof komt eraan. In het belang van de BV Nederland moet het ook duurzamer, goedkoper, decentraler en daarmee onafhankelijk van import uit het buitenland in onze energiebehoefte gaan voorzien. De meeste van deze initiatieven komen van onderaf. Het is belangrijk dat de overheid de kaders schept, de innovatie en de wil, maar daar waar het moet veranderen, is van onderaf.

Maar waarom ligt dan elk geschikt dak nog niet vol met zonnepanelen? Omdat het nu nog niet voor iedereen mogelijk is om die initiële investering te maken. Zo krijgen ouderen dus geen lening meer en dreigen de mensen met een lager inkomen straks een dubbele rekening te krijgen; de overheid doet zijn best om de doelstellingen uit het Klimaatverdrag van Parijs te halen, maar lijkt daarbij te vergeten dat het kostenplaatje voor verduurzaming oneerlijk zal worden doorberekend aan mensen met een kleinere beurs via de energierekening. Een alternatief voor deze stijgende energierekening is investeren in bijvoorbeeld de aanschaf van zonnepanelen, iets waarvoor dezelfde mensen vaak niet de financiële middelen hebben. Voor deze mensen is het huren van zonnepanelen een uitkomst, aangezien de financiering wegvalt en er vaak kosteloos kan worden overgestapt van kolenstroom naar duurzame zonnestroom van eigen dak.

Huren in plaats van bezitten

Dit past bij de nieuwe deeleconomie, waar we naar toe gaan, en bij het van onderaf overgaan op hernieuwbare energie. Solease is zo’n partij die erin gelooft dat een echte duurzame economie pas kan ontstaan als producten niet meer verkocht, maar verhuurd worden. Als de investering en daarmee het risico bij de verhuurder ligt, zal deze er alles aan doen om het goed te laten werken en prijs-kwaliteit optimaal is. Solease verhuurt zonnepanelen en met succes. Tot nu toe is er al 8,5 miljoen geïnvesteerd door met name regionale energiefondsen waarmee zonnepanelen worden voorgefinancierd. En nu staan ze op een kantelpunt, voortkabbelen of doorpakken en opschalen?

Crowdfunding

Voor dit laatste hebben zij gekozen en zijn ze een crowdfunding gestart om zo snel mogelijk al die zonnepanelen weg te gaan zetten. Het mooie aan een crowdfunding: met crowdfunding kiest de burger weer zelf voor wat werkt en het heeft tegelijkertijd een mooi maatschappelijk proces: de ene persoon heeft de mogelijkheden om te investeren en daarmee een mooi rendement te krijgen en maakt daarmee het voor iemand anders mogelijk om zonnepanelen te gaan huren en daarmee kosten en CO2 te besparen. Zonne-energie van Nederlanders voor Nederlanders, echt bottom-up dus, want als we dit met zijn allen willen, dan hoeven we op niemand te wachten, maar gaan we het gewoon doen! U kunt nog tot en met 31 juli meedoen. Ga daarvoor naar het crowdfundingplatform Oneplanetcrowd