Partnerbericht

Van Butembo naar Moskou

In november 2008 sloten CRV en Moskovskoye een meerjarige samenwerkingsovereenkomst. De samenwerking richt zich op veeverbetering in de Russische melkveehouderij en wordt ondersteund door het Russische ministerie van Landbouw. Naast de distributie van CRV-sperma op de Russische markt heeft Moskovskoye acht fokstieren bij CRV aangekocht. Delta Butembo is één van hen.

Delta Butembo is vernoemd naar de plaats Butembo in het noordoosten van de Democratische Republiek Congo, waar de boerenorganisatie Sydip gevestigd is. Deze organisatie wil de situatie van de boerenbevolking verbeteren. Sydip ondersteunt boeren bij het verhogen en verbeteren van hun productie en bij het vermarkten van hun producten, zodat hun inkomen groter wordt. Ook zet Sydip zich in voor de verdediging van boerenrechten, bijvoorbeeld door te bemiddelen bij landconflicten.

Butembo is één van de vele namen die Agriterra ter beschikking heeft gesteld aan CRV. De samenwerking tussen Agriterra en CRV startte al in 2003. Voor haar fokprogramma voor jonge stieren heeft CRV namen nodig die internationaal te gebruiken zijn. Agriterra werkt in ruim 60 ontwikkelingslanden en heeft veel ‘tropische namen’ waaraan ze graag meer bekendheid geeft. In de loop der jaren heeft Agriterra een flink aantal namen beschikbaar gesteld en CRV doneert per gebruikte naam een bedrag voor vee­verbeteringsprojecten in ontwikkelingslanden.