De commissie bestaat uit voorzitter Gerard Doornbos van landbouwontwikkelingsorganisatie Agriterra/LTO Nederland, Tineke Lodders (voorzitter ICCO en lid van de Senaat), Piet Moerland (Rabobank Nederland) en Rudy Rabbinge (Wageningen University en Research Centre). De commissie zal uiterlijk 1 september a.s. verslag uitbrengen.
Minister Van Ardenne is enthousiast over de commissie. ´Agriterra heeft boerenorganisaties in ontwikkelingslanden versterkt. Nu wordt duidelijk waar deze organisaties behoefte aan hebben. De commissie is de volgende stap op weg naar ons doel om met alle partijen uit de samenleving – hier en daar – op een effectieve manier bij te dragen aan de ontwikkeling van arme landen. Alleen zo kunnen we onze beloftes om de armoede te halveren nakomen.

Indien de bevindingen van de commissie positief blijken, zal dit leiden tot de officiële instelling van een langdurige samenwerkingsrelatie tussen de Nederlandse overheid (BZ en LNV), de financiële sector (Rabobank), onderzoeksinstellingen (Wageningen University &Research Centre), ontwikkelingsorganisaties (ICCO, Cordaid) en landbouworganisaties (Agriterra). De diversiteit van de deelnemers aan dit partnerschap maakt de samenwerking uniek. De betrokkenen hopen door krachten- en expertisebundeling beter te kunnen inspelen op de vraag van boerenorganisaties in ontwikkelingslanden.

Eind 2002 sloot minister Van Ardenne een convenant met Agriterra. De Commissie Doornbos bouwt hierop voort. Er bestaat bij boeren- en boerinnenorganisaties in ontwikkelingslanden behoefte aan samenwerking op het gebied van markttoegang, prijsrisicoverzekering, organisatieversterking, onderzoek, landbouwvoorlichting en de ontwikkeling van het midden- en kleinbedrijf. Van Ardenne wil met haar beleid de private sector bij ontwikkelingssamenwerking te betrekken. Het samenwerkingsverband met Agriterra is hier een voorbeeld van.

Wereldwijd woont 95 procent van de boeren in ontwikkelingslanden. De landbouwsector vormt daarom de sleutel voor succes om in 2015 de armoede en honger in de wereld te halveren

De boerenbeweging en coöperatieve bedrijven zijn in Nederland traditioneel sterk ontwikkeld. Ook is in Nederland ruime expertise aanwezig op het gebied van landbouwonderzoek en -voorlichting en ondersteunende diensten. Daarom is Nederland een gesprekspartner voor boerenorganisaties in ontwikkelingslanden.

Ministerie van Buitenlandse Zaken

buza-os

Ministerie van Buitenlandse Zaken: Ontwikkelingssamenwerking

Profielpagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer