Partnerbericht

Van Aartsen wil kastediscriminatie bespreken op Racisme Conferentie

De ministers Van Aartsen van Buitenlandse Zaken en Herfkens van Ontwikkelingssamen-werking doen hun uitspraken in een brief aan de Landelijke India Werkgroep en het Centre for Dignity and Rights (CEDAR). Samen met Cordaid, ICCO, Hivos, Justitia et Pax en Kerken in Actie vroegen deze organisaties aan de ministers om zich maximaal in te spannen om kaste-discriminatie op de agenda van de Racisme Conferentie te krijgen en daarvoor steun te verwerven in Europa.

Van Aartsen en Herfkens laten in hun brief weten dat zij het argument van de Indiase regering dat het kaste-systeem niet onder rassendiscriminatie valt, afwijzen. Zij verwijzen daarbij naar artikel 1 van het verdrag tegen rassendiscriminatie dat ook discriminatie op basis van afkomst, en dus op basis van kaste, verbiedt.

De Indiase ‘National Campaign on Dalit Human Rights’ en andere mensenrechtenorgani-saties hebben 3 juli uitgeroepen tot Global Day of Action Against Caste. De belangrijkste eis is dat kaste-discriminatie hoog op de agenda van de Racisme Conferentie komt. In onder meer New York, Washington, Chicago, Hongkong, Londen en Kopenhagen zullen demonstraties of andere protestacties worden georganiseerd. In Nederland hebben de Landelijke India Werkgroep (LIW) en andere organisaties vorig jaar juli 13.000 handtekeningen met een pleidooi voor een actieve aanpak van kaste-discriminatie aangeboden aan de Indiase Ambassade.

Landelijke India Werkgroep (zie: Dalits)