Partnerbericht

Vakcentrales onaangenaam verrast door steenkolenconvenant

Dat schrijven de drie vakcentrales in een brief aan minister Ploumen die maandag naar Colombia vertrekt. In dat land zijn vakbondsleiders in de steenkolenindustrie hun leven niet zeker. Bij de winning van steenkolen worden arbeidsrechten met grote regelmaat geschonden. Tienduizenden mensen worden van hun land verjaagd, er zijn al duizenden doden gevallen en honderden mensen worden vermist.

Wat de vakcentrales vooral dwars zit, is dat de minister juist deze week publiekelijk een SER-advies onderschreef dat nadrukkelijk aanbeveelt om vakbonden en ngo's bij dergelijke convenanten te betrekken en duidelijk af te spreken wat er gebeurt bij niet nakomen ervan. Het is een gemiste kans dat dit niet meteen bij dit convenant is toegepast. De drie organisaties vragen de minister om op korte termijn met alle betrokken partijen in gesprek te gaan, en om de nieuwe aanpak van convenanten en sociale dialoog in het vervolg ook zelf in de praktijk te brengen.

CNV voorzitter Maurice Limmen: 'Het bevreemdt mij sterk dat minister Ploumen tamelijk vrijblijvende afspraken hierover maakt met werkgevers, waarbij de vakbeweging en andere partijen bovendien überhaupt niet zijn betrokken en waarmee ze de SER-afspraken zo snel al in de wind slaat.'

Catelene Passchier, vice-voorzitter FNV: 'Het valt me tegen dat dit convenant zo ongeveer alle aanbevelingen van de SER negeert, en tegelijkertijd door de minister als voorbeeld wordt gesteld aan de rest van de wereld.'