Onderweg met bodyguards
Hoe kunnen jullie je werk nog doen?
'Degenen die bedreigingen ontvangen en die het meeste risico lopen, laten we steeds van werkplek wisselen,' vertelt Myriam. 'Vaak worden mensen neergeschoten op de weg naar hun werk. ' Zo'n 12 vakbondsleiders, ook Myriam Luz, hebben daarom buiten de deur zelfs bescherming van gewapende bodyguards. 'Ja, je bent je vrijheid kwijt,' bevestigt zij. 'maar we houden vol in de hoop dat het ooit beter wordt.'

Niet meer dan een minuut stilte ter nagedachtenis
Waarom toch al deze moorden?
'We weten vrijwel nooit wie de moordenaars zijn. En ook niet waarom ze zijn vermoord,' reageert Myriam. 'Wel staat soms vast dat paramilitairen betrokken waren. Zolang er volstrekte straffeloosheid blijft in Colombia komt er geen einde. De staat zelf blijft buiten beeld. Terwijl we weten dat die direct betrokken is, al is het niet te bewijzen. Een andere keer zitten er guerrilleros achter. Dan gaat het om oppositiegroepen die tegen de principes van de vakbeweging zijn.

De CGT steunt gezinnen
Wat doen jullie na een moord op een vakbondslid?
'Om te beginnen dienen we altijd een aanklacht in. Dan volgt meestal snel de reactie dat er een onderzoek is gestart, maar dat levert vervolgens nooit resultaat op. Al die vermoorde vakbondsmensen laten een gezin achter waar ze voor zorgden. Maar het medeleven van overheid en bedrijven bestaat uit niet meer dan het houden van een minuut stilte. Verder gebeurt er niets voor de nabestaanden. De CGT steunt die gezinnen wel. De kinderen helpen we hun opleiding af te maken. Als het gezin hun huis uit moet, helpen we andere huisvestiging te vinden. Elke moord stort een gezin in crisis. Sommige gezinnen willen niets meer te maken hebben met vakbonden en zijn bang voor contact. Hun geliefde is immers vermoord vanwege betrokkenheid bij de vakbeweging.'

Antivakbondspraktijken bij de TV
Hoe loopt het vakbondswerk binnen bedrijven?
'Afgelopen jaar zijn er wel iets minder vakbondsleden vermoord dan in het verleden. Maar vakbondswerk wordt er niet makkelijker op,' merkt Myriam. 'Sommige bedrijven proberen nu op allerlei andere manieren vakbonden uit te schakelen. Medewerkers van de staatstelevisie werden onlangs tegengehouden bij hun werk door soldaten en politie. Het bedrijf zou gesloten worden omdat het geen toekomst had, was de boodschap. Driekwart van deze medewerkers was vakbondslid. Kort daarop volgde de privatisering van dit TV station, onder een nieuwe naam. Alleen de medewerkers die geen lid waren van de vakbond werden terug aangenomen.

Supermarkt multinational wil geen vakbond
Ook vakbondsleden bij de Olympica supermarkten hebben problemen. Olympica eist van medewerkers dat zij schriftelijk afstand doen van zowel de cao als hun lidmaatschap van de vakbond. De reden is waarschijnlijk dat multinational Carrefour de afwezigheid van vakbonden als voorwaarde stelt voor een mogelijke overname. Vakbondsleiders krijgen forse bedragen aangeboden als zij dit conflict beëindigen. Slechts een kleine minderheid is tot nu toe voor die verleiding bezweken.

Formulieren invullen voor straatverkopers
Veel mensen hebben geen vast werk. Wat doen jullie voor hen?
We zijn ook actief in de informele economie, voor werkers die geen vaste baan hebben, maar bijvoorbeeld straatverkoper zijn. Als lid van de CGT hebben ze bijvoorbeeld beter toegang tot sociale zekerheid. We zoeken straatverkopers op. Vaak zijn ze niet op de hoogte van de mogelijkheden. We helpen bij het invullen van formulieren en bij contacten met overheidsinstanties.
Via de CGT kunnen werkers in de informele economie ook lid worden van een coöperatie. Daardoor kunnen ze gebruikmaken van allerlei nuttige dienstverlening, zoals een begrafenisverzekering.

Bij problemen hebben werkers in de informele economie recht op juridische ondersteuning net als andere CGT leden. De politie jaagt bijvoorbeeld vaak straatverkopers weg. Dan proberen we te bemiddelen en te helpen met vergunningen.

Training voor straatmonteurs
We proberen mensen ook verder te helpen door beroepstraining, bijvoorbeeld voor monteurs die op straat werken. En vrouwen die werken in de landbouw leren hoe ze de grond beter kunnen bewerken zodat de opbrengst meer en beter is.

Dit is een samenvatting van een interview door Samuel Grumiau en Mathieu Debroux voor wereldvakbondsorganisatie ITUC.

De vakcentrale CGT telt ruim 700.000 leden. CNV Internationaal steunt projecten van de CGT. Vorig jaar nam Myriam Luz Triana deel aan een gender trainings- en uitwisselingsprogramma van CNV Internationaal voor vakbondswerkers uit Latijns-Amerika.

Daarnaast steunt het CNV waar mogelijk de internationale lobby voor vrij en veilig vakbondswerk in Colombia. Als resultaat daarvan is er sinds enige tijd in Colombia eindelijk een kantoor geopend van de ILO, de VN-organisatie voor arbeid. Bizar genoeg hoefde Colombia echter afgelopen zomer op de jaarlijkse conferentie van de ILO zich opnieuw niet te verantwoorden voor de vele schendingen van internationale normen

Doe mee met de mailactie van CNV Internationaal en protesteer bij president Uribe van Colombia tegen de moordaanslagen

naar het overzicht van de nieuwsberichten 

Doe mee met de mailactie van CNV Internationaal en protesteer bij president Uribe van Colombia tegen de moordaanslagen

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Advertentie

230308_MtMf23_OnlineBanners_5_600x500