Partnerbericht

Vakbondsleiders Niger vrij na internationale actie

In een brief met een uitvoerig verslag van de gebeurtenissen van de afgelopen maanden betuigt de vakbondsman uit de energiesector zijn dank voor de pressie van de kant van het CNV. 

Jan Ridder, programmamedewerker Afrika, heeft de vakbeweging in Niger vorig jaar bezocht en kent de situatie. 'Enkele maanden geleden heeft de gezamenlijke vakbeweging met een aantal andere organisaties protestacties gevoerd tegen de prijsverhogingen van essentiële levensmiddelen. De vakcentrale CNT met in het bijzonder Moustapha Kadi als secretaris-generaal van de SUNTRAVE – de bond van werknemers in de energiesector – was hierbij zeer actief betrokken. Hij werd vervolgens met vier andere collega's gevangen genomen en achter slot en grendel gezet in de Tillabéri gevangenis. Tijdens het vierjaarlijkse congres van de CNT, dat van 30 maart tot 1 april is gehouden, hebben de internationale gasten hen daar bezocht. Dat is het startsein geweest voor een stevige internationale solidariteitscampagne. Die heeft er mede toe geleid, dat de vakbeweging en de Nigeriaanse overheid weer rond de tafel zijn gaan zitten. Uiteindelijk is dit afgerond met een akkoord en met de vrijlating van de gevangenen'.

In het verslag van de gebeurtenissen van de afgelopen maanden spreekt de CNT zelfs van 'een historische overwinning'.

De vakbeweging in Niger

Er bestaan vier vakcentrales in Niger: de USTN, de vroegere eenheidsvakcentrale, die nauw verbonden is met de regering, de CDTN, die daarentegen nauw verbonden is met de oppositie, de UGTN, die vooral leden heeft in de gezondheidssector en ook nauw verbonden is met de regering en de hierboven genoemde CNT, die op 28 december 1996 als onafhankelijke vakbeweging, los van politieke partijen, is opgericht.  

Actueel internationaal nieuws: http://www.cnvinternationaal.nl